Mye smitte av fugleinfluensa i Europa

Denne saken er eldre enn to år

I utbruddet av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) i Europa har det siden oktober 2021 vært mange påvisninger fra både ville fugler, fjørfebesetninger og andre fuglehold. For ville fugler er det påvist mange tilfeller spesielt fra kystområdene langs Nederland, Tyskland og Danmark, og fra Storbritannia og Irland.

Både i Norge, Sverige og Danmark har det høsten 2021 blitt påvist HPAI i kommersielle fjørfebesetninger. Hardest rammet når det gjelder fjørfe er imidlertid Italia med påvisninger fra om lag 300 besetninger. Påvisningene kommer hovedsakelig fra kalkunbesetninger, men også fra både verpehøns- og slaktekyllingbesetninger.

Status i Norge

–Så langt i utbruddet har det blitt påvist fire tilfeller av HPAI fra ville fugler i Norge. Den seneste påvisningen av HPAI er fra en havørn som ble funnet død 6.12.2021 i Fedje kommune i Vestland fylke. Antall prøver undersøkt for fugleinfluensa i desember er for lite til å si noe om utbredelsen i Norge, men smitten finnes sannsynligvis i villfuglpopulasjonen også her i landet, forteller fjørfeansvarlig ved Veterinærinstituttet Grim Rømo.

Symptomer

Utbrudd av HPAI hos høns og kalkun har som regel gitt utslag i akutt sykdom og raskt økende dødelighet i flokken. Tilbakemeldingene fra utbruddet i Italia er at HPAI-smitte i slaktekyllingflokker gir lite eller ingen symptomer og/eller dødelighet. Dette er urovekkende, da manglende kliniske tegn på HPAI vil gjøre det vanskelig å oppdage smitten tidlig og dermed øker faren for videre smittespredning til nye besetninger.

Smittevern er viktig

På bakgrunn av mange påvisninger av HPAI fra både ville fugler og fra fjørfebesetninger i Europa, og faren for ny introduksjon av smitte til Norge, er det nå særdeles viktig med gode smittevernsrutiner for å forebygge smitte av HPAI til fjørfe. Det bør fortsatt være lav terskel for å undersøke for fugleinfluensa ved økt dødelighet, nedsatt produksjon og/eller redusert fôr- og vannopptak i fjørfe- og hobbyfjørfebesetninger

Anbefaler å videreføre portforbud

Veterinærinstituttet anbefaler ikke enda å oppheve høyrisikoområder med portforbudbestemmelser i kommunene: Randaberg, Stavanger, Sandnes, Sola, Klepp, Time, Gjesdal, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal, Hjelmeland, Strand og Kvitsøy.

Les statusrapporten med anbefalinger per 7. januar 2022 her.

 

Del artikkel