Mistanke om skrantesjuke på tamrein i Børgefjell

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om at en tamrein som ble slaktet 9. september i Børgefjell har testet positivt på skrantesjuke, basert på innsendte prøver. Flere analyser skal gjennomføres i helgen.

Mattilsynet understreker at dette foreløpig bare er en mistanke, men for å være føre var vil slakteskrotten og biprodukter være under kontroll inntil man har endelig prøvesvar, som forventes å være på plass i helgen.

Vi jobber også med å spore bevegelser på slaktebiler og dyreskrotter som kan ha vært i kontakt med dyret, sier Inge Næsset, avdelingsdirektør i Mattilsynet.

Seniorforsker ved Veterinærinstituttet, Jørn Våge er bekymret.

Dersom det blir påvist skrantesjuke i dette tilfellet er det en særdeles negativ utvikling.   Håndtering av skrantesjuke vil i så fall bli svært krevende og få store konsekvenser, ikke bare for Norge. Hos reinsdyr har vi tidligere kun påvist skrantesjuke hos villrein, ikke tamrein. Om mistanken blir endelig bekreftet er dette en svært alvorlig situasjon, sier han.

Meld fra om du ser syke eller døde hjortedyr

Siden starten i 2016 er nesten 150.000 hjortedyr testet for skrantesjuke. Mattilsynet oppfordrer alle som ferdes i skog og mark, og som ser syke eller døde hjortedyr, å melde fra til Mattilsynet. Symptomer på skrantesjuke er avmagring, hyppig urinering og unormal oppførsel, f.eks. dyr som ikke skyr mennesker.

Du kan lese mer om skrantesjuke og prøvetaking på Veterinærinstituttets faktaside og på hjorteviltportalen.no.

Del artikkel