Mædiseminar styrker samarbeid mellom forskning og næring

I 2019 ble det påvist mædi på sau i Trøndelag for første gang på 14 år. Dette er en liste 2-sykdom, og det ble igangsatt bekjempelse i regi av Mattilsynet. I 2020 fikk Veterinærinstituttet innvilget forskningsprosjektet MaeDetect. Prosjektet har som mål å forbedre diagnostikk og overvåking av sykdommen i Norge.

Selv om det finnes mange tester for mædi, har de ulike egenskaper, og det kan være utfordrende å stille en sikker diagnose basert på prøvene som kommer inn til Veterinærinstituttet i forbindelse med overvåking og annen dokumentasjon. Utvikling av en ny og forbedret test er derfor en av milepælene satt for prosjektet.

Torsdag 26. oktober ble resultatene fra prosjektet presentert for bønder, produsenter, veterinærer og representanter fra næringen. Seminaret ble arrangert av Veterinærinstituttet i samarbeid med Mattilsynet for å få med lokale bønder og representanter fra næringen som var involvert i mædiutbruddet i Trøndelag i 2019/2020.

-Det var rundt 50 engasjerte deltakere som møtte på seminaret, og det ble en god diskusjon etter presentasjonene. Disse møtene er viktige for å sikre et godt samarbeid mellom Mattilsynet, Veterinærinstituttet og næringen, forteller Anne Nordstoga, veterinær og forsker innen immunologi og virologi på Veterinærinstituttet.

Sykdommen 

Mædi er en liste 2-sykdom, forårsaket av et lentivirus, som gir lungesykdom hos sau. Det finnes ingen behandling eller vaksine som beskytter mot sykdommen. Mædi har dødelig utgang dersom et dyr først har utviklet symptomer. Det tar lang tid fra dyret blir smittet til det utvikler sykdom, noe som gjør arbeidet med smittesporing og bekjempelse utfordrende. Les mer om Mædi her.

Forebygging fremover

Seminaret ble arrangert gjennom Kompetansesenteret for produksjonsdyr, og ble holdt på InnoCamp i Steinkjer. Mattilsynet ved Elisabeth Schei-Berg innledet med en oppsummering av utbruddets omfang og fortalte om deres arbeid med utbruddsoppklaring og kontaktsporing i mædiutbruddet i 2019/2020.

Deretter fulgte presentasjoner av funn i forskningsprosjektet. PhD-kandidatene Grim Rømo og Anniken Jerre fortalte om evaluering av serologiske tester brukt i utbruddet og risikofaktorer for å få mædismitte inn i besetninger. Anniken Jerre har vist at testen som ble brukt i forrige utbrudd på begynnelsen av 2000-tallet var langt mindre følsom enn den som ble brukt i utbruddet i 2019/2020. Dette kan være med på å forklare hvorfor mædi har persistert i området i alle disse årene uten å bli oppdaget i overvåkingsprogrammet. Videre fortalte Anniken om arbeidet med å utvikle den nye testen som er skreddersydd for den norske virusstammen. Testen har vist lovende resultater, og vi håper den vil forbedre mulighetene for å diagnostisere mædi i fremtiden.

Grim Rømo jobber med en undersøkelse av risikofaktorer for å få mædi inn i besetninger, og for videre spredning innad i besetningene. Resultatene av studien vil kunne gi verdifull informasjon om hvordan man i fremtiden kan forebygge spredning av sykdommen. Johan Åkerstedt holdt innlegg om fremtidig overvåking og dokumentasjon av frihet for mædi. Han poengterte betydningen av å få undersøkt alle sauebesetningene på nytt for å sannsynliggjøre at Nord-Trøndelag er fritt for mædi.

Del artikkel