Lite radioaktivitet i lokalprodusert mat

Det er svært få funn av radioaktivitet over grenseverdiene i norsk mat produsert i de områdene som ble hardest rammet av nedfall etter Tsjernobylulykken i 1986. Det viser resultater i en rapport som Veterinærinstituttet har bidratt til i Mattilsynets overvåkningsprogram. 

- Veterinærinstituttets laboratorier i Harstad, Sandnes og Oslo utgjør halvparten av et nasjonalt laboratorienettverk som utfører enkle analyser av radioaktive stoffer i mat og fôr. Resultatene fra analyser av kjøtt fra sau og tamrein, melkeprodukter og annen lokalprodusert mat fra områder som fikk nedfall fra Tsjernobyl viser nå gjennomgående svært lave nivåer av radioaktivitet. Det karakteriseres som svært lav helserisiko å spise mat med de målte nivåene, sier seniorforsker ved Veterinærinstituttet og hovedforfatter i rapporten, Aksel Bernhoft.

Rapporten er en del av Mattilsynets overvåkningsprogram «Radioaktivitet i næringsmidler», som også har som formål å sikre en operativ beredskap ved at vi har et nasjonalt laboratorienettverk med kapasitet og kompetanse til å analysere matprøver og drikkevann. Dette nettverket har blitt bygget systematisk ut siden 2015. Veterinærinstituttet er en del av laboratorienettverket og har vært med i utarbeidingen av rapporten.

I perioden «2016-2018» er 2169 prøver av matvarer analysert for radioaktivt cesium (cesium-137). Hovedkategorien av prøver var kjøtt fra sau og tamrein, melkeprodukter og annen lokalmat. Prøvene ble i hovedsak tatt ut i høstsesongen etter at dyra har gått på beite, men noen ble tatt i forbindelse med reinsdyrslaktingen på vinteren. Prøvene er tatt ut i hele landet, med flest prøver fra de områdene som ble berørt av Tsjernobyl-ulykken i 1986.

I underkant av 1700 prøver var kjøtt fra sau og tamrein. I tillegg er lokalbaserte melkeprodukter, som brunost og dravle, ferskvannsfisk, honning og diverse spiseklar mat som grønnsaker, bær og syltetøy analysert. I 31 prøver av sauekjøtt og fem prøver av brunost og dravle ble det funnet prøver med radioaktivt cesium over grenseverdiene. Ellers lå nivåene godt under grenseverdiene.

Veterinærinstituttet er involvert i overvåking og beredskap på radioaktivitetsområdet gjennomanalysevirksomhet og rådgivning overfor Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Mattilsynet og Kriseutvalget for atomberedskap.

Her kan du lese hele rapporten.
Her kan du lese Mattilsynets nettmelding.

Del artikkel