Legemiddelresistens hos lakselus fremdeles utbredt langs norskekysten

Denne saken er eldre enn to år

Lakselus er i stor grad resistente mot legemidlene brukt for å bekjempe dem, og bruken av disse er derfor kraftig redusert. Nå er det grunn til å følge med på eventuell utvikling av resistens mot den mye brukte behandlingen med oppvarmet vann. 

Veterinærinstituttet utfører på vegne av Mattilsynet overvåkning av legemiddelresistens hos lakselus på oppdrettsfisk. Resultatene fra 2017 viser at resistens mot deltametrin, azametifos og emamektin benzoat fremdeles er utbredt langs norskekysten. Det ble funnet mindre resistens mot hydrogenperoksid enn mot de andre stoffene.

Legemiddelforbruket mot lakselus ble imidlertid redusert i 2017, og det ble skrevet ut 61 prosent færre resepter enn i 2016. Dette var fortsettelsen av en trend som startet i 2015. Medikamentfrie behandlinger har i stor grad overtatt som kontrollmetode for lakselus. Bruken av slike metoder steg med 47 prosent fra året før.

74 prosent av de medikamentfrie behandlingene i 2017 ble utført ved bruk av termisk avlusning (avlusing ved hjelp av oppvarmet vann). Veterinærinstituttet mener at gjentatte termiske avlusninger i samme geografiske område er bekymringsfullt med tanke på mulig resistensutvikling hos lakselus.

–Det er foreløpig ikke undersøkt om det har utviklet seg resistens mot termisk behandling, men historien har vist at omfattende bruk av én behandlingsform over tid har gitt resistens. Derfor bør vi følge med på dette framover, sier forsker Kari Olli Helgesen ved Veterinærinstituttet. 

Last ned rapporten

Her kan du lese mer og laste ned rapporten.

Del artikkel