Lansering av Fiskehelserapporten for 2018

Veterinærinstituttet inviterer til frokostmøte i Bergen med lansering og overleveringen av Fiskehelserapporten for 2018 til Mattilsynet. Møtet arrangeres torsdag 14. februar klokken 09.00-11.30 i møterom A i 1. etasje i Veterinærinstituttets lokaler på Marineholmen. 

Hvordan står det til med fiskehelsa for oppdrettet og vill laksefisk i Norge anno 2018? Hvordan vurderer forskere og de som jobber i og med næringen helse og velferd i norsk akvakultur? Hva vet vi om risikobildet framover for norsk fiskeoppdrett? 

Fiskehelserapporten er en årlig statusrapport for helse- og velferdssituasjonen for fisk med vekt på oppdrettsfisk. Rapporten er bygget på offisiell statistisk, data fra Veterinærinstituttet og private laboratorier samt  en spørreundersøkelse blant aktører innen fiskehelse og forvaltning. 

Arbeidet med årets rapport er utført av en redaksjonskomite under ledelse av fagdirektør fiskehelse i Veterinærinstituttet, Brit Hjeltnes, som vil presentere rapporten. Det blir også foredrag om utvalgte tema. Det blir anledning til kommentarer og innspill fra deltakere. 

Sted: Møterom A i 1. etasje i Veterinærinstituttets lokaler på Thormøhlens Gate 53C på Marineholmen i Bergen.
Når: Torsdag 14. februar klokken 09.00-11.30. Frokost serveres fra kl. 08.30. 

Foreløpig program

  • Frokost fra kl. 08.30. Faglig presentasjon kl. 09.00-11.30. 
  • Velkommen ved Edgar Brun, avdelingsdirektør fiskehelse
  • Presentasjon av Fiskehelserapporten 2018 ved redaktør Brit Hjeltnes
  • Beregninger av tap og dødelighet i fiskeoppdrett
  • Velferdsmessige utfordringer av avlusing
  • Utdypning om sentrale fiskesykdommer i 2018
  • Hva vet vi om helsestatus for villfisk? 
  • Overlevering og kommentar fra Mattilsynet

Det er allerede fullt på arrangementet som er er åpent og gratis. 

Del artikkel