Landbruks- og matministeren besøkte Veterinærinstituttet i Ås

– Veterinærinstituttet er helt avgjørende for det vi gjør for dyrehelsa i Norge, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. Sammen med statssekretær Wenche Westberg fra Landbruks- og matdepartementet besøkte statsråden instituttets nye lokaler på Ås onsdag 14. september.

Besøket var del av et heldagsbesøk i Ås for delegasjonen, som også besøkte NIBIO og Nofima. På Veterinærinstituttet ble det tid til en kort omvisning, blant annet av noen av laboratoriene og obduksjonssalen. Det ble også tid til å vise frem smittevernlaboratoriene, som blir del av det mest avanserte biosikkerhetsanlegget på dyrehelseområdet i Skandinavia når det står klart.

Dyrevelferd og trygg mat er temaer som ligger statsråden nær, og seniorforskerne Cecilie Mejdell og Taran Skjerdal kunne fortelle om hvordan Veterinærinstituttet jobber på områdene, etter at administrerende direktør Torill Moseng innledet møtet med en orientering om instituttets samfunnsoppdrag og risikobasert beredskap. Statsråden fremhevet viktigheten av samfunnsoppdraget til instituttet.

– Stortinget er nå i ferd med å lage en ny dyrevelferdsmelding, som for første gang skal inkludere akvakultur og kjæledyr. Dette er en viktig melding, som må stå seg over tid. Det dere gjør her er veldig viktig for den jobben vi gjør i Landbruks- og matdepartementet, sa statsråden.

Se video fra besøket her: 

Del artikkel