Laksepox hos lakseyngel i Norge, Skottland og på Færøyene

Har fiskens alder betydning for hvordan laksepox opptrer? Infiserer poxvirus bare gjelleceller? Disse og flere spørsmål har våre forskere besvart i en ny studie som er publisert i Journal of Fish Diseases og er tema i Veterinærinstituttes månedlige artikkel i Norsk Fiskeoppdrett for juli.

Veterinærinstituttet har hatt fokus på gjellesykdommer hos oppdrettslaks i mange år. De seneste årene har sykdommen laksepox («kopper» hos laks) vært i fokus og vi lurer på om poxvirusets rolle kan ha blitt oversett i lang tid hos laks med gjellesykdom. Etter noen år med forskning, utvikling av diagnostiske metoder og mer erfaring, forstår vi mer av hvordan laksepox kan manifestere seg i fisken. Den siste tiden har vi igjen undersøkt et rent utbrudd av laksepox, men denne gangen har vi fokusert på yngel. Arbeidet er publisert i Journal of Fish Disease.

Smitter ikke bare gjeller

Vi fant at svært tidlige livsstadier av laksen kan rammes av laksepox. Vi fant respiratoriske overflateceller som hadde blitt til såkalte «Poxceller», altså celler som har undergått apoptose, eller programmert celledød som er så typisk for laksepox. Vi fant også økt nedbrytning av blod slik vi har sett det hos større fisk. Da vi undersøkte hele fisken, oppdaget vi andre forandringer som vi også knyttet til pox-sykdommen, nemlig apoptotiske celler med virus i overflateceller som dekker områder av munnhulen. Dette betyr at laksepox-viruset ikke bare er knyttet til respiratorisk vev slik man har antatt tidligere. Dermed kan vi ikke lenger anta at infeksjon med poxviruset er ensbetydende med gjelleinfeksjon og sykdom.

I likhet med i Norge er interessen på Færøyene og i Skottland stor for å finne ut hva laksepox egentlig betyr for laksen. Studien inkluderte derfor også yngel fra settefiskanlegg på Færøyene og i Skottland. Lignende funn som i laks fra Norge ble observert i oppdrettslaks fra både Færøyene og Skottland. Her har vi en ny problemstilling og vi vet fortsatt ikke nok om denne sykdommen eller om viruset, og ikke minst hva som leder til de store sykdomsproblemene hos
fisken.

Du kan lese hele artikkelen her.

Artikkelen er publisert på våre hjemmesider etter tillatelse fra Norsk Fiskeoppdrett.

Del artikkel