Lærdalselva et skritt nærmere friskmelding

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har undersøkt om laksunger fra Lærdalselva er infisert med Gyrodactylus salaris. Parasitten ble ikke påvist.

Veterinærinstituttet gjennomfører på oppdrag fra Mattilsynet et friskmeldingsprogram for Gyrodactylus salaris i Lærdalselva. I august i år ble det samlet inn 244 laksunger, og i oktober ble det samlet inn ytterligere 214 laksunger fra 20 faste stasjoner i elva. Alle disse er nå undersøkt og parasitten ble ikke påvist.

-Dette betyr at Lærdalelva nå har vært fri for G. salaris i fire påfølgende år i friskeldingsprogrammet. Hvis vi ikke påviser parasitten til neste år, vil vi anbefale Mattilsynet å friskmelde elva, sier Sigurd Hytterød, forsker ved Veterinærinstituttet.

Elva ble behandlet med aluminiumsulfat (AlS-metoden) i 2011 og 2012. Dette er en skånsom behandlingsmetode som kan fjerne G. salaris fra vassdrag uten at laks og annen fisk dør.

-Lærdalselva har vært en sentral arena for utvikling av AlS-metoden, og det vil være en historisk begivenhet hvis det viser seg at AlS-behandlingen har utryddet parasitten. Dette får vi altså det endelige svaret på til neste år, sier Hytterød.

Del artikkel