Kristine Gismervik inn i etikk-komite 

Denne saken er eldre enn to år

Seniorforsker Kristine Gismervik ved Veterinærinstituttet er oppnevnt til medlem av Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT).

Komiteen består av tretten medlemmer som oppnevnes av Kunnskapsdepartementet. Oppgaven er å gi råd og veiledning om forskning innen naturvitenskap og teknologi, industri, landbruks- og fiskeriforskning, samt de deler av bio- og genteknologisk forskning som ikke dekkes av medisin. I tillegg jobber komiteen for å forebygge vitenskapelig uredelighet.

Gismervik har gjennom flere år engasjert seg i fiskevelferd og forsket på velferdsindikatorer.

-Å bli oppnevnt i NENT er en tillitserklæring, og en inspirasjon til å løfte frem forskningsetiske spørsmål. Som veterinær og forsker innen dyrevelferd og helse har jeg ofte støtt på dilemmaer hvor etikk er en viktig del av diskusjonen. Hva som regnes som etisk riktig er i stadig utvikling og henger sammen med kunnskapsgrunnlaget. Jeg ser fram imot å ta fatt på komitéarbeidet, sier seniorforsker Kristine Gismervik ved Veterinærinstituttet.

Hun er blant annet opptatt av dyrevelferdsloven og kunnskapsdeling, deriblant i dyreforsøk. Det skal brukes andre metoder enn dyreforsøk hvis man kan, bruke så få dyr som mulig og forbedre forholdene for dyra så godt det er mulig. Dette og mye annet snakker hun om i et intervju på nettsiden forskningsetikk.no.

Del artikkel