Veterinærinstituttet med i internasjonal ekspertgruppe på Én helse

Direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet Carlos das Neves presenterte instituttets arbeid innen Én helse på et møte organisert av Global 1 Health Network 7.-8. juni i Quebec i Canada. Global 1 Health Network er et tverrfaglig forskningsnettverk (research-to-action) som ønsker å styrke og forbedre innsatsen i den globale håndteringen av infeksjonssykdommer og antibiotikaresistens.

De fleste i nettverket er kanadiske eksperter, men det er også internasjonale eksperter på Én helse/ global helse, blant annet Carlos das Neves fra Veterinærinstituttet.

-Årets møte var fokusert på synergier etter pandemien for å øke bevisstheten om Én helse som rammeverk og tilnærming til å håndtere smittsomme sykdommer, antibiotikaresistens, men også ikke-smittsomme sykdommer, forteller das Neves.

Det var representanter fra flere land på møtet, i tillegg til Verdens helseorganisasjonen (WHO), Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) og FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO).

-Jeg hadde muligheten til å vise noe av det arbeidet som har blitt utført på Veterinærinstituttet. I tillegg fikk jeg presentert rapporten fra Lancet's One Health, som er en stor internasjonal kunnskapsrapport om Én Helse, og jeg er en av hovedforfatterne av. Den vil bli publisert senere i år. Diskusjonene fokuserte også på arktiske økosystemer, som åpenbart er ekstremt viktige for både Norge og Canada, sier han.

Del artikkel