Intern rapport om feil SAV-type

I august 2019 oppdaget Veterinærinstituttet at et PD-virus på en sjølokalitet i Møre og Romsdal var av varianten SAV 2 og ikke SAV 3 som først ble meldt. Da feilen ble oppdaget, varslet Veterinærinstituttet straks de berørte virksomhetene og Mattilsynet. Det ble også iverksatt en gjennomgang i to grupper med ekstern bistand. Rapporten fra dette som er kalt en «intern granskning», er nå ferdigstilt.

Videre oppfølging av rapporten og dens anbefalinger er til vurdering.

Last ned rapporten

Kontaktperson
Gaute Lenvik

Del artikkel