Interaktiv statistikk for dødelighet i oppdrett

Veterinærinstituttet lanserte nylig en ny applikasjon hvor oppdrettere, forvaltning og andre interesserte kan få oversikt over dødelighetsutviklingen i norsk oppdrettsnæring.

Statistikken er interaktiv og viser det totale tapet av laks eller regnbueørret i sjøfasen per år, fordelt på årsaker som død, utkast og rømming. Det er også mulig å se dødeligheten for hver produksjonssyklus, det vil si den andel fisk i en kommersiell produksjon som ikke kommer til slakt. Tabellene viser dessuten variasjon i dødeligheten mellom lokaliteter.

→ Gå til statistikk for dødelighet i oppdrett

- Flere har uttrykt ønske om en oversikt over tap og dødelighet i laksefiskproduskjonen. Med denne appen er det mulig for brukere selv å velge om de vil se tap for hele landet, på fylkesnivå eller for produksjonssoner, og sammenligne over flere år. Det er også mulig å velge mellom laks og regnbueørret, og applikasjonen inneholder også interaktive grafer. Vi forventer at dette vil være et nyttig verktøy for mange, og vi håper det vil få mange brukere, sier seniorforsker Britt Bang Jensen ved Veterinærinstituttet.

Som presentert i Fiskehelserapporten viser 2019-tallene en økning i dødelighet. Trekker en imidlertid fra de fiskene som døde i algekatastrofen, da denne dødeligheten ikke sier så mye om fiskens generelle helsesituasjon, var den totale dødeligheten i 2019 på 44,8 millioner laks, mot 46,2 millioner i 2018.

Tap av laksefisk gjennom produksjonen i sjø fra utsett til slakting rapporteres inn til Fiskeridirektoratet, fordelt på dødfisk, utkast, rømming og «annet». Dødfisk omfatter dødelighet som skyldes sykdom og skader mv.

- Smittsomme sykdommer er en av de viktigste biologiske og økonomiske tapsfaktorene i fiskeoppdrett. Derfor er det viktig å kunne følge utviklingen i tap og dødelighet i ulike geografiske områder, og gjennom årene, sier Bang Jensen.

Del artikkel