Innblikk i vårt nye veterinærbygg

Veterinærinstituttet deltar på den digitale plattformen til Veterinærdagene 2021 som finner sted 27.-28 mai på Clarion Hotel Trondheim og på nett. Vi lanserer en ny film av det nye bygget vårt på Ås under konferansen, og Afrikansk svinepest og vaksinering av storfe er blant de faglige temaene som vi skal belyse. 

Grunnet koronasituasjonen planlegges det foreløpig et hybrid arrangement med både fysisk og digital deltakelse. Om smittesituasjonen vedvarer som nå, vil hele arrangementet gjennomføres digitalt.

Digitalt besøk i Veterinærinstituttets nye lokaler

I slutten av april startet flyttingen av Veterinærinstituttets hovedkontor fra Adamstuen i Oslo til Ås. Vi har lagd en film der vi ønsker å gi gjester et innblikk i vårt nye og fantastiske bygg med topp moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter. Filmen  skal vises på følgende tidspunkter under Veterinærdagene:

  • Torsdag 27. mai kl. 14.00 - Fellesseksjonen for Produksjonsdyr og Veterinær samfunnsmedisin
  • Torsdag 27. mai kl. 14.00 - Seksjon for Hest

Vi arrangerer et webinar 26. mai kl. 18.00-19.00 for lansering av Dyrehelserapporten 2020 som et «forarrangement» til Veterinærdagene. Her finner du mer info om program og lenke til webinaret.

På Veterinærdagene vil det være duket for veterinærfaglig program innen akvamedisin, produksjonsdyrmedisin, veterinær samfunnsmedisin, smådyrmedisin og hestemedisin. Forskere fra Veterinærinstituttet vil holde følgende faglige innlegg i fellesseksjonen for Produksjonsdyr og Veterinær samfunnsmedisin:

  • Torsdag 27. mai kl 11.45-12.15 - Vaksinasjonsprinsipper og flokkimmunitet v/ Kari Lybeck.
  • Torsdag 27. mai kl. 15.30-16.15 - Vaksinering av storfe og gris v/ Kari Lybeck
  • Fredag 28. mai kl. 11.15-12.00 - Helseovervåking av norske villsvin og evt sjukdomskontroll v/ Carl Andreas Grøntvedt

Veterinærdagene er den årlige begivenheten som samler medlemmene i Veterinærforeningen til faglig og sosialt fellesskap og viser en synlig og sterk profilering av den veterinære profesjonen overfor media, myndigheter og publikum.

Program tirsdag 27. mai.
Program onsdag 28. mai.

Del artikkel