Ingen tilfeller av paratuberkulose i Norge

Det var ingen påvisninger av paratuberkulose hos norske drøvtyggere i 2020. Alle kjente geiteflokker diagnostisert med paratuberkulose tidligere har deltatt i saneringsprosjektet "Friskere Geiter" eller har slaktet dyrene sine. Norge er derfor i den unike posisjonen at vi ikke har noen kjente tilfeller av sykdommen.

-Selv om saneringsprogrammet har redusert den nasjonale kilden til M. avium subsp. paratuberculosis, kan det fremdeles være uoppdagede smittede geiteflokker som utgjør en risiko for nye infeksjoner hos andre drøvtyggere i de kommende årene. Videre kan import av storfe, sauer, geiter, lamaer og alpakkaer utgjøre en risiko for ny innføring av smittede dyr i den norske drøvtyggerbestanden, sier dyreartsansvarlig for småfe ved Veterinærinstituttet Annette H. Kampen. Heldigvis er det svært lite import av drøvtyggere til Norge.

Dette kommer frem i årsrapporten i overvåkningsprogrammet for paratuberkulose for 2020. Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere status for paratuberkulose hos storfe, småfe og kamelider. Dette gir grunnlag for isolering og testing av dyr ved import.

Paratuberkulose er en kronisk tarmbetennelse hos drøvtyggere og påvises sjelden hos norske husdyr. Tidligere var vaksinering mot sykdommen nokså utbredt i den norske geitepopulasjonen, men et omfattende saneringsprogram har redusert forekomsten av smittestoffet betydelig.

→ Her kan du lese hele rapporten.

Del artikkel