Informasjon om forsendelse av post og pakker

Veterinærinstituttet har inngått en ny avtale med Posten Bring om forsendelse av post og pakker. I den forbindelse oppdaterer vi informasjon om forsendelse gjennom Posten Bring.

-Det er viktig at forsendelse av prøvemateriale inn til Veterinærinstituttet skjer så raskt som mulig og på en trygg måte. Vi har nå hatt en anskaffelse av en avtale med Posten Bring og ønsker derfor å få informert ut om hvordan man skal både pakke, levere inn og forsende materiale til Veterinærinstituttet på den beste måten, sier beredskaps- og sikkerhetsdirektør ved Veterinærinstituttet Jorun Jarp. 

Biologisk materiale klassifiseres som farlig gods i to kategorier. Alt materiale fra felten, med mistanke om både A og B sykdommer fra fisk eller landdyr, er som farlig gods eller farlig biologisk stoff kategorisert i kategori B.

un3373

For landtransport av biologisk materiale med mistanke om infeksjonsfremmende stoffer (klassifisert som farlig gods punkt 6.2) er det ingen generell vektbegrensning i forskriften og slik forsendelse UN3373 Biological Substance category B er unntatt fra ICAO-regelverket (farlig gods med fly) og kan sendes som bedriftspakke ekspress.

Pakker med slikt innhold kan sendes i Posten (Bring) under forutsetningen av riktig merking og pakking. Posten har satt en vektgrense for å sende biologisk materiale med mistanke om smittestoff (innen kategori B) i posten inntil 35 kg i én pakke under forutsetning av at pakkens mål er innenfor 120 x 60 x 60 cm.  Slike forsendelser skal merkes UN3373 Biological substance kategory B. Pakkene bør sendes ekspress over natt.

Her finner du den praktiske veilederen der både Posten, Veterinærinstituttet samt Luftfartstilsynet er ansvarlig.
Slike pakker skal leveres i Post i Butikk eller Postkontor.

Se kart med oversikt over postkontorer eller post i butikk.

Veterinærinstituttet samler gjerne informasjon om egnet innpakning og forsendelsesutstyr.

Hvis det skulle oppstå konkrete problemer med forsendelse av pakker som inneholder prøvemateriale fra mistenkte sykdomstilfeller innenfor kategori B tross forsvarlig pakking og merking, må de tas direkte med Posten. Vi har nå fått en fast kontaktperson i Posten som vi gjerne tar konkrete problemer opp med.

Det er viktig at Mattilsynet eller privatpraktiserende veterinær tar kontakt med Veterinærinstituttet før prøveuttak ved mistanke om A-sykdommer og sjeldne B-sykdommer slik at det beste prøvemateriale kan sikres og forsendes.

Håper dette er klargjørende nå, men vi vil følge opp med mer informasjon internt og eksternt også til privatpraktiserende veterinærer så vi er takknemlig for tilbakemeldinger som klargjør.

Filmer om pakking av prøver

Veterinærinstituittet har lagd filmer som viser pakking av ferske og formalinfikserte organprøver fra dyr og av et ferskt sauehode samt merking av forsendelsen.

Del artikkel