Ikke funnet Gyro i Vefsna

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har undersøkt laksunger fra ti elver i Vefsnaregionen for Gyrodactylus salaris. Parasitten ble ikke påvist.

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er tidligere blitt påvist i til sammen ti elver og to innsjøer i Vefsnaregionen. I 2012 ble bekjempelsestiltak mot parasitten ferdigstilt, og i 2013 begynte Veterinærinstituttet et friskmeldingsprogram i regionen på oppdrag fra Mattilsynet.

-I det fjerde året i friskmeldingsprogrammet for elvene i Vefsnaregionen kan vi melde at parasitten ikke er påvist. Dette er svært lovende resultater med tanke på en fremtidig friskmelding, sier Sigurd Hytterød, forsker ved Veterinærinstituttet og prosjektleder for friskmeldingsprogrammet.

Del artikkel