Hvordan unngå nye og kanskje mer alvorlige pandemier?

Denne saken er eldre enn to år

Eksperter samlet av det internasjonale naturpanelet IPBES varsler i en rapport lansert den 29. oktober 2020 at det kan komme flere og verre pandemier enn covid-19 framover. Ekspertene gir råd om hvordan vi sammen kan både redusere og håndtere risikoen for nye og verre kriser.

Advarselen fra en gruppe ledende eksperter er klar i en rapport om biologisk mangfold og pandemier fra en ekspertworkshop organisert av det internasjonale naturpanelet (IPBES): Nye pandemier vil i framtiden dukke opp oftere, spre seg raskere, gjøre mer skade på verdensøkonomien og drepe flere mennesker enn covid-19 med mindre vi fundamentalt endrer hvordan vi globalt håndterer smittsomme sykdommer.

–Vi må gjøre mer for å forutsi og forebygge pandemier, og verden må være bedre forberedt på å møte slike utfordringer i framtiden. I rapporten beskriver vi både hva verden står overfor akkurat nå og hvilken risiko det er framover for nye pandemier og kriser, oppsummerer Carlos das Neves som har vært utnevnt fra Norge for å delta i ekspertgruppens arbeid. Forskeren på vilthelse og smittsomme sykdommer er til daglig direktør for forskning og internasjonalisering ved Veterinærinstituttet i Oslo i tillegg til å være president i organisasjonen Wildlife Disease Association. 

–Covid-19 har sin opprinnelse i mikrober båret fram av dyr, og som de fleste pandemier, har framveksten blitt koblet til menneskelig aktivitet. Det er anslått at det eksisterer ytterligere 1,7 millioner "uoppdagede" virus blant pattedyr og fugler vreden over. Opptil 850.000 av disse har potensiale for å kunne infisere mennesker, forklarer das Neves, og minner om at dette temaet som berører oss alle er sentrale problemstillinger som Veterinærinstituttet og andre fagmiljø jobber med til daglig.

Det var i forrige juli det internasjonale naturpanelet (IPBES) sammenkalte disse 22 ekspertene til et virtuelt seminar for å diskutere sammenhengen mellom nedbrytning av naturen og økende pandemirisiko. I rapporten som offentliggjøres i dag av IPBES er ekspertene enige om at det er mulig å unngå nye alvorlige pandemier, det noen kaller «pandemienes tid». Det vil imidlertid kreve et omfattende skifte i hvordan vi tilnærmer oss pandemier fra reaksjon til forebygging.

–I rapporten identifiserer vi en rekke policy-alternativer som alle vil bidra til å redusere og håndtere risikoen for nye pandemier. Jeg håper rapporten vil bidra til at politikere og forvaltning sammen med forskningsmiljøer og andre vil diskutere og implementere en helhetlig helsetilnærming - det vi kaller «Èn helse». Ved å fokusere på hvordan forutsi og forebygge pandemier og hva som kan bidra til gode løsninger på de store og verdensomspennende utfordringene vi nå ser, kan vi lykkes, avslutter das Neves. 

Last ned pressemeldingen fra IPBES her.

Les mer og last ned rapporten på Naturpanelets nettsider.

Fakta:

Det internasjonale naturpanelet (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services - IPBES) ble dannet i 2012 av regjeringene fra 94 nasjoner. IPBES er en uavhengig, mellomstatlig organisasjon med hovedsekretariat lokalisert i Bonn, Tyskland. Plenumsmøtet er øverste styrende organ, og FNs miljøprogram UNEP er administrativt ansvarlig. Panelet har også partneravtaler med FAO, UNDP og UNESCO. Koordinerende enhet i Norge er Miljødirektoratet, som er såkalt nasjonalt kontaktpunkt. 

Naturpanelet er en plattform som skal fremme økt dialog mellom kunnskap, forskning og beslutningstakere. Panelets ekspertgrupper gjennomfører solide, uavhengige og fagfellevurderte kunnskapsanalyser, som også er relevante fordi de før oppstart planlegges i samråd med brukerne og basert på brukernes behov og dagens samfunnsutfordringer.

Del artikkel