Hvordan takle antibiotikaresistens

Denne saken er eldre enn to år

Tilgang på robuste overvåkingsdata for antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens er helt avgjørende for å utforme målrettede tiltak for å bekjempe utviklingen av antibiotikaresistens både lokalt, nasjonalt og globalt.

«Hvis du ikke kan måle det, kan du ikke forbedre det.»

Nettopp derfor understreker Global Action Plan on Antimicrobial Resistance, publisert av Verdens helseorganisasjon (WHO) i 2015, behovet for tilgang på robuste overvåkingsdata for antibiotikaforbruk og antibiotika resistens både i human- og veterinærmedisinen.

Per i dag er dessverre gode overvåkningsdata mangelvare i mange land. Som hjelp til land som ikke har etablert overvåkningsprogrammer har WHO Advisory Group on Integrated Surveillance of Antimicrobial Resistance (AGISAR) nylig publiserte en oppdatert veiledning om overvåkning av antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens, som også inkluderer integrert analyse av data i ett “En helse” perspektiv.

Seniorforsker Kari Grave ved Veterinærinstituttet har, som medlem i AGISAR, vært med å utarbeide veilederen.

Veilederen er tenkt brukt i såkalt capacity building av både WHO og World Organisation for Animal Health (OIE) som ansvarlige for henholdsvis folkehelse og dyrehelse. Veilederen er også aktuell for Food and Agriculture Organization (FAO), for dersom antibiotika ikke lengre virker på syke dyr kan dette true mattryggheten.

Situasjonen i Norge

Norge er ett av de landene i verden som har lengst erfaring når det gjelder overvåkning av antibiotikaresistens og antibiotikaforbruk innen veterinærmedisin og har et tett samarbeid med humansiden.

Gjennom overvåkningsprogrammet NORM-VET, som utføres på oppdrag av Mattilsynet, har Veterinærinstituttet skaffet seg unik kompetanse innen dette området, det omfatter alt fra innsamling og analysering samt ikke minst tolkning av både forbruks- og resistensdata. Samordnet aktivitet med hensyn til innsamling av data og laboratorieanalyser er essensielt for tolkning av data og derved for at data kan benyttes til målrettede tiltak for å bekjempe antibiotika resistens.

På toppmøtet i Ålesund for Nordisk ministerråd, der politikere fra åtte regjeringer var til stede, understreket Otto Cars i sitt foredrag: for å bekjempe antibiotikaresistens må vi tenke globalt. Siden robuste overvåkningssystemer er avgjørende i bekjempelsen av antibiotikaresistens vil Veterinærinstituttet med sin kompetanse kunne gi faglig bistand innen dette området.

Del artikkel