Hvordan ser man om kalven er glad?

Mye av forskingen som er gjort på dyrevelferd har vært for å avdekke når dyr ikke har det bra. Men hvordan ser vi at de har det mer enn bare ok? Veterinærinstituttets forskning bidrar nå inn i et internasjonalt prosjekt på feltet.

Prosjektet CalfComfort vil kartlegge hvordan vi kan måle positiv velferd hos kalv.

 - Det har tradisjonelt vært mye fokus på den negative enden av velferdsskalaen. I dette prosjektet ønsker vi å fokusere på hvordan dyrene viser at de faktisk har det bra, forklarer forsker ved Veterinærinstituttet og prosjektleder for CalfComfort, Kristian Ellingsen-Dalskau.

- Etter hvert som fagfeltet har utviklet seg, har man innsett at fravær og sykdom og skade ikke nødvendigvis betyr at dyrevelferden er god. Det betyr kanskje bare at dyrene har det helt ok, sier han.

Målet med prosjektet CalfComfort er å gi bønder, inspektører og forskere et sett med verktøy og holdepunkter for å kunne se om kalvene faktisk har det bra. For å få til dette skal prosjektet blant annet se på hvordan dyrene oppfører seg. Det kan være, om de leker, hviler og eter sammen, eller om de steller hverandre. I tillegg ser prosjektet på fysiologiske markører. Blant annet har forskerne målt dyrenes nivå av velværehormonet oksytosin og sett på kalvenes DNA. Forskning på andre arter viser nemlig at man kan se på dyrets arvemateriale om den har hatt det bra eller ikke.

Interesse i Europa

Hvordan kalven oppfører seg når de oppstalles sammen med mor mot hvordan de oppfører seg når den tas fra mor tidlig i livet er en del av forskningen. I halvannet år har prosjektet tatt imot 72 kalver ved Senter for husdyrforsøk på Ås hvor kalvene har blitt oppstallet på ulike måter. Tidligere i vinter ble den siste kalven i prosjektet født: Kamomilla.

Det kliniske forsøket og datainnsamlingen avsluttes i april. Deretter venter analysearbeid og resultatene: Hvordan viser kalven oss at den har det bra? Prosjektet løper ut 2025, men allerede snart kan man få noen resultater, forklarer prosjektleder Ellingsen-Dalskau.

Han forteller også hvordan interessen for positiv velferd hos dyr øker i Europa. Blant annet nevner Ellingsen-Dalskau det EU-finansierte prosjektet PAHW – hvor arbeidet som er gjort i CalfComfort vil bli videreført.

- Arbeidet vi har gjort til nå stiller oss i en god posisjon til å bidra inn i viktig, internasjonalt arbeid, forklarer forskeren.

Han trekker frem hvordan Veterinærinstituttet har vært langt fremme i denne tenkingen her i Norge, men at Forskningsrådet også fortjener ros for å ha satset på og finansiert den nyvinnende forskningen. 

Hør forskerne fortelle mer om prosjektet i videoene under: 

Del artikkel