Hvordan kontrollere lakselusa?

Denne saken er eldre enn to år

Hvor godt virker de ulike tiltakene for å kontrollere mengden lakselus i oppdrettsanlegg, og hvordan kan oppdrettere kontrollere lakselusa? I Prosjektet LuseKontroll planlegger man blant annet å lage en online applikasjon, et lusestrategispill, for å kunne prøve ut hva som er gode strategier for å kontrollere lakselus. Prosjektet er et tema i Veterinærinstituttets artikkel i Norsk Fiskeoppdrett for september.

Prosjektet LuseKontroll samler kompetanse på lakselus og statistisk modellering ved Veterinærinstituttet, Norsk Regnesentral og INAQ for å framskaffe kunnskap for bedre empirisk baserte strategier for å kontrollere lakselus. 

Oppdrettere langs hele kysten teller jevnlig lus på fisken i anleggene. I tillegg noteres annen informasjon, som temperaturforhold og bruken av lusebehandlinger. Dette tallmaterialet gir, hvis det blir satt sammen og analysert statistisk, en veldig god mulighet til å finne ut hvor godt kontrolltiltakene mot lakselus faktisk virker.

Det er denne gullgruven av informasjon som gjør LuseKontroll-prosjektet mulig. Det første målet med prosjektet er å bruke dette datamaterialet til å tallfeste hvor godt ulike kontrolltiltak mot lakselus virker. For å gjøre dette vil vi oppdatere en statistisk modell utviklet av Norsk Regnesentral1 med bruk av nye data fra hele kysten. I denne modellen, også omtalt i Norsk Fiskeoppdrett nr. 1-2020, er tallene fra oppdrettsselskapene de viktigste inngangsdataene. Disse dataene brukes til å analysere hvordan bestandene av lakselus i oppdrettsanleggene utvikler seg over tid. Samtidig gir modellen anslag for hvordan rensefisk, ulike kjemiske behandlinger, mekanisk behandling, termisk behandling og ferskvannsbehandling påvirker lakselusas overlevelse.

Her kan du lese hele artikkelen i Norsk Fiskeoppdrett.

Del artikkel