Hjernebetennelse hos rein på Hardangervidda

Denne saken er eldre enn to år

En bukk avlivet på Hardangervidda har fått påvist betennelse i hjernen etter å ha blitt obdusert ved Veterinærinstituttet. Reinsdyret er testet negativt for skrantesjuke.

Reinsbukken ble felt på Ossjøen på Hardangervidda i Hol kommune lørdag 17. februar. Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) fikk melding om en bukk med merkelig atferd. Dyret hadde gått rundt i ring lenge, og fallviltkontakten i Hol fikk beskjed om å skyte det.

Hele reinsdyret ble sendt til Veterinærinstituttet, hvor obduksjonen viste betennelse i hjernen i form av en abscess (verkebyll). Dyret er testet negativt for skrantesjuke i både lymfeknuter og hjerneprøver.

Det var en voksen bukk som veide 58 kg, i knapt middels hold. Geviret var felt som forventet på denne tiden av året. Bukken hadde en ca. tre cm stor abscess i storhjernen. Obdusenten fant en sårkanal til rosenstokkområdet på venstre side (der geviret vokser ut). Dette var trolig inngangsporten for betennelsen.

Det er tatt videre prøver for bakteriologisk testing ved Veterinærinstituttet.

Det er viktig at publikum melder fra om hjortedyr som oppfører seg unormalt. Håndtering av saken viser at slike henvendelser blir tatt på største alvor.

Les også om saken på Hjorteviltportalen

Del artikkel