Havsuler, hubro og ørn er påvist smittet med høypatogent fugleinfluensavirus

Veterinærinstituttet mottok tidligere i uka prøver fra flere typer villfugl, bl.a. havsuler som ble funnet døde i Nordsjøen utenfor kysten av Rogaland, hubro og ørn i Trøndelag samt en havsule i Oslo. Det er påvist høypatogent fugleinfluensavirus (H5N1) i flere av prøvene. Denne varianten av fugleinfluensa har dominert influensasesongen i Europa gjennom vinteren og våren og ble påvist i Norge for første gang i fjor høst.

Det har den siste tiden vært meldt om døde og syke fugler flere steder langs norskekysten. Veterinærinstituttet har mottatt prøver av disse og flere har nå blitt bekreftet smittet med høypatogent fugleinfluensavirus.

Påvisning av høypatogent Influensa A-virus (H5N1) er gjort på :

  • Havsuler fra Nordsjøen utenfor Rogaland
  • Én hubro i Frøya kommune i Trøndelag fylke.
  • Én ørn (art ikke oppgitt) i Hitra kommune i Trøndelag fylke.
  • Tre havsuler i Klepp kommune i Rogaland fylke.
  • To havsuler i Karmøy kommune og Tysvær kommune i Rogaland fylke.
  • To havsuler i Sola  i Rogaland fylke.
  • Én havsule som ble funnet ble funnet svak og med nevrologiske tegn på Sjursøya i Oslo kommune på onsdag 15. juni.

Resultatene er basert på PCR-undersøkelser av svaberprøver fra trakea og kloakk med PCR-assay som er spesifikke for subtypene og sesongens høypatogene virus.

Meld fra til Mattilsynet

Privatpersoner som finner syke og døde fugler bør ikke håndtere fuglene selv, men melde fra til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Mattilsynet vil gjøre en vurdering om det er aktuelt å ta prøver for undersøkelse for fugleinfluensavirus.

Se mer info og spørsmål og svar om fugleinfluensa fra Mattilsynet.

Del artikkel