God havdag!

I dag, 8. juni, er FNs internasjonale dag for verdens hav. En dag for å tenke over med bekymring hvordan vi alle ivaretar havets helse. 

Havet og det marine miljø er del av vårt livsgrunnlag. Det er derfor viktig at vi har et aktivt forhold til havet, hvordan vi bruker det og hvordan vi behandler livet i havet, og de enkelte artene og samspillet mellom dem.

Havet har vært et stort matfat, og skal framover gi føde til enda flere mennesker. Likevel skaper vi stadig større ubalanse i den marine næringskjeden. Resultatet er at noen arter nærmer seg utryddelse, mens andre får omfang ute av biologisk kontroll.  Vi bruker havrommet som søppelfylling ved å tilføre store mengder plast og annen forurensning som enten påvirkere alt liv i havet. Vi ivaretar ikke havets helse. 

Dette slår tilbake på oss på mange ulike måter. I det store bilde er helsetilstanden for dyr og mennesker på landjord og havets helse tett integrert med gjensidig avhengighet.

Norges velferd er resultat av det havet har gitt oss av muligheter.  Vi er en stor fiskeri- og oppdrettsnasjon. Vi er avhengige av frisk fisk i havet – enten den kommer fra oppdrett eller fra ville populasjoner  

Et friskt hav er nødvendig for vår alles helse og velferd. I dag kan vi bruke litt tid på å reflektere over hva havet betyr for oss og hva som skal til fra oss alle for å sikre en sunn, bærekraftig blå planet.

Del artikkel