God dyrehelse er bra for klimaet

Klimautslipp fra produksjonsdyr påvirkes i stor grad av hvor friske dyra er. Når dyra rammes av sykdom trengs flere dyr for å produsere like mye kjøtt eller melk, og utslippene går opp. Enkeltstudier viser denne sammenhengen.

Generelt trengs det mer kunnskap om sammenhengene mellom sykdom hos husdyr og klimautslipp og bærekraft. Dette var blant temaene i adm. direktør Gaute Lenviks innlegg på konferansen Mat & Landbruk 2020, 14. januar.

Du kan se foredragene i videoen under. 

Del artikkel