Gav innspill til ny dyrevelferdsmelding

Ny stortingsmelding om dyrevelferd skal legges fram i 2023. Administrerende direktør ved Veterinærinstituttet Torill Moseng og seniorforsker Cecilie Mejdell deltok i dag i et møte i Landbruks- og matdepartementet (LMD) der relevante aktører holdt innlegg og presenterte sine synspunkter på innretningen av dyrevelferdsmeldingen.

Møtet i LMD var et innledende innspillsmøte for landdyrarter i forbindelse med ny dyrevelferdsmelding. Blant de som presenterte sine innspill var, i tillegg til Veterinærinstituttet, Mattilsynet, Animalia, Veterinærhøgskolen NMBU, Norecopa, Nortura og Dyrevernalliansen. 

Veterinærinstituttet har høy kompetanse på både dyrehelse og dyrevelferd innen produksjonsdyr, inkludert fisk, sports- og familiedyr og vilt. 

-Interessen for dyrevelferd i befolkningen har økt vesentlig siden forrige stortingsmelding i 2002-2003, både for selskapsdyr og produksjonsdyr, inkludert fisk. Også hvor maten kommer fra og hvordan dyrene vi produserer mat fra, har det. Ny dyrevelferdsmelding bør inneha en status for dagens bruk, hold og behandling av dyr, sett opp mot bl.a. eksisterende kunnskap og samfunnets forventninger, sa administrerende direktør ved Veterinærinstituttet Torill Moseng da hun presenterte instituttets innspill. 

I denne videoen forteller Moseng bl.a. at det er helt sentralt at den nye ordningen blir basert på forskning og kunnskap.

Del artikkel