Gaute Lenvik blir direktør for Veterinærinstituttet

Styret i Veterinærinstituttet har tilsatt Gaute Lenvik (45) som ny administrerende direktør. Lenvik kommer fra stillingen som direktør for analyse og politikk i NHO Mat og Drikke.

–Jeg er glad for å kunne presentere Gaute Lenvik som ny administrerende direktør. Hans strategiske perspektiv og gjennomføringsevne er viktig for å utvikle Veterinærinstituttet videre, uttaler styreleder Anne Karin Hamre.

Gaute Lenvik har tidligere vært administrerende direktør i NHO Mat og Landbruk og i NHO Mat og Bio før han kom til sin nåværende stilling i NHO Mat og Drikke. Før dette var Lenvik ansatt som avdelingsdirektør og konstituert ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet med ansvar for forsknings-, innovasjons- og regionalpolitikken. Her var han sentral i omstillingen av instituttsektoren og universitets- og høyskolesektoren innen mat- og veterinærfagene.

Sterk kompetanse

-Lenvik har lang erfaring som omfatter ledelse av endrings- og omstillingsprosesser. Han har svært god innsikt i rammebetingelsene et institutt opererer under, sier Anne Karin Hamre. Det var et enstemmig styre som tirsdag besluttet å tilby Lenvik jobben etter en grundig ansettelsesprosess. Styrelederen trekker fram betydningen som hans nettverk i grønn og blå sektor, i kombinasjon med evnen til å se muligheter for nye samarbeidskonstellasjoner, faglig utvikling og prosjekter av mer kommersiell karakter, vil få for Veterinærinstituttet i årene framover. Veterinærinstituttet er en stor og kompleks organisasjon og står overfor viktige utfordringer framover, både av strategisk og mer operativ karakter.

-En framtidig nøkkelrolle

-Veterinærinstituttet er en virksomhet jeg tidligere har fulgt tett, og som også i framtiden vil ha nøkkelrollen i å møte nye helse- og velferdsutfordringer for fisk, dyr, menneske og miljø. Dette arbeidet er sentralt for å nå nasjonale mål både innen bærekraft og i videreutviklingen av velferdssamfunnet. Jeg har stor respekt for den kompetansen som finnes i organisasjonen og for de mulighetene som ligger foran oss. Flytting til Ås i 2019 blir et stort løft som vil gi oss et fantastisk utgangspunkt for det fremtidige arbeidet, uttaler Gaute Lenvik. 

Det er ikke fastsatt når Lenvik vil tiltre i stillingen ved Veterinærinstituttet.

Om Veterinærinstituttet
Veterinærinstituttet er et offentlig forsknings- og beredskapsinstitutt eiet av Landbruks- og matdepartementet. Veterinærinstituttet ble opprettet i 1891 for å hindre utbrudd av alvorlige dyresykdommer som kan smitte over til mennesker. I dag er Veterinærinstituttet like store på fiskehelse som landdyrhelse, og jobber med hele kjeden fra dyrehelse og -velferd til fôr- og mattrygghet. Instituttet har 332 ansatte fordelt på seks geografiske lokaliteter.

Kontaktperson:
Styreleder Anne Karin Hamre, mobil 979 86 511, epost: fmsfAKH@fylkesmannen.no

Kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas, mobil 920 80 877, kommunikasjon@vetinst.no

 

 

Del artikkel