Går inn i nytt senter for dyrehelse og økonomi

Veterinærinstituttet har blitt medlem av det nye OIE Collaborating Center for the Economics of Animal Health (CCEAH) sammen med Universitetene i Utrecht og Liverpool.

Verdens dyrehelseorganisasjon OIE er en mellomstatlige organisasjonen med ansvar for å trygge dyrehelsen over hele verden, og benyttes blant annet som en referanseorganisasjon av World Trade Organization (WTO).

- Vi er stolte av at Veterinærinstituttet går inn i samarbeidssenteret for helseøkonomi. Dette vil supplere vår aktivitet innen epidemiologi og risikovurdering. Vårt viktigste bidrag vil være å utvikle kompetanse og kunnskap om de økonomiske konsekvenser dyre- og fiskesykdommer har på næring og samfunn. I første omgang vil vi fokusere på sykdommer i akvakultur, sier Edgar Brun, direktør for avdeling for fiskehelse og velferd ved Veterinærinstituttet.

Om CCEAH

CCEAH vil fokusere på systematisk bruk og opplæring av økonomi i dyrehelsemetoder med resultater som er tilpasset Global Burden of Animal Diseases (GBADs) -programmet. Derfor vil CCEAH spesialisere seg på følgende tre områder:

• Forbedre metoder for å estimere sykdoms- og helsebyrde hos dyr, inkludert hvor det oppstår, hvilke dyr det rammer, samt årsaker og risikofaktorer

• Bedre tilgang til og standardisering av informasjon om sykdoms- og helsebyrde gjennom utvikling av en skybasert kunnskapsbase

• Forbedre evnen til å tolke og bruke informasjon om dyresykdommer og den samlede byrden sykdommer har på næring og samfunn for å oppnå mer effektiv bekjempelse og kontroll

Dette skal oppnås gjennom et tverrfaglig samarbeid med blant annet økonomer, epidemiologer, veterinærer, fiskehelsepersonell, biologer og datainformatikere. Forskere tidlig i sin tidlige karriere og skal gis doktorgradsmuligheter innen fagområdet dyrehelseøkonomi.

Lenke til internasjonal side:

https://animalhealthmetrics.org/span-classcolorcollaborating-centre-span/

Del artikkel