Fullt hus på reindriftskonferansen i Tromsø

Skrantesjuke (CWD), parasitter og bakteriesykdommer hos rein var blant temaene på reindriftskonferansen som Fylkesmannen i Troms og NIBIO arrangerte nylig i Tromsø. Opp mot 100 personer deltok på konferansen. 

Halvparten av de som deltok på konferansen, arrangert 23.-24. februar, var reindriftsutøvere, resten kom fra forvaltning og diverse forskningsmiljøer.

Behov for informasjon

- Det er behov for informasjon om veterinærmedisinsk kunnskap på sykdommer hos rein til næringsutøvere. Dette er generelt og en av våre oppgaver på Veterinærinstituttet å gi informasjon og formidle vår kunnskap om dyresykdommer. Nå var det jo spesielt viktig med informasjon om skrantesjuke (CWD) siden det er en ny og ukjent sykdom i Norge, sier Torill Mørk, forsker ved Veterinærinstituttet i Tromsø, som presenterte kjente bakteriesykdommer hos rein med fokus på forekomst, smitteveier, forebygging og behandling.

Forsker Berit Marie Blomstrand holdt innlegg om de mest aktuelle parasitter hos rein i Norge. Andre foredragsholdere kom fra blant annet Fylkesmannen i Troms, NIBIO, UiT, NINA, Miljødirektoratet, og Sametinget Sverige.  

«Røros- eller Lenvikmodellen»

En representant fra Riast/Hylling reinbeitedistrikt i Trøndelag hadde et innlegg om driftsforholdene der. Hun fortalte om «Røros- eller Lenvikmodellen» som blant annet gikk ut på veiing av simle og kalv sommer og vinter samt forslag til endret flokkstruktur i reinflokker. Denne modellen som har til hensikt å øke lønnsomhet og bedre ressurstilpasningen i reindriften, er basert på forskning av Dag Lenvik, far til Veterinærinstituttets nye administrerende direktør, Gaute Lenvik.

Konferansen gikk over to dager, hvorav første dag omhandlet «reindriftsforvaltning, dyrehelse, driftsforhold og produksjon» og andre dag «reindrift og rovvilt».

Møteplass for reindriftsnæringa

Formålet er å skape en møteplass for reindriftsnæringa - en arena hvor næringsutøverne kan møte hverandre og forvaltninga, og ikke minst bli oppdatert på siste nytt fra forskning og utvikling knyttet til reindrift. Målgruppen for konferansen var reinbeitedistrikter og samebyer med beite i Troms, og andre med interesse for utvikling av næringen.

Del artikkel