Fugleinfluensaviruset fortsetter å herje

Det er høy forekomst av fugleinfluensasmitte i Europa, særlig i landene som grenser til Nordsjøen.

I sommer var det store utbrudd og massedød blant kolonihekkende sjøfugl i Europa, men utover høsten har antall viruspåvisninger hos denne fuglegruppen gått ned. Det er nå svaner, ender og gjess som topper statistikken, og knoppsvane er den fuglearten som har vært hardest rammet de siste månedene.

De fleste utbruddene i fjørfebesetninger har vært i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Nederland og Belgia. I Norge var det utbrudd i to fjørfebesetninger i Rogaland i henholdsvis oktober og november i fjor, og det har blitt påvist fugleinfluensa hos villfugl i Rogaland, Nordland og Troms og Finnmark fra oktober 2022 til i dag. Vedvarende kuldeperioder i Norge kan føre til fuglebevegelser ut av landet mot sør og vest, mens lavtrykk og sørlige og vestlige vinder kan fremprovosere trekkbevegelser til Norge fra områder i Europa med høyt smittepress.

Fugleinfluensaviruset spres stadig til nye områder. Siden Veterinærinstituttet la ut forrige statusrapport 21. oktober 2022 er det for første gang påvist fugleinfluensa i Mexico, i en rekke land i Sør-Amerika og på Grønland. Fugleinfluensa kan en sjelden gang smitte til mennesker. Personene som så langt har fått påvist viruset i Europa og USA har hatt ingen eller milde symptomer.

Veterinærinstituttet anbefaler Mattilsynet å videreføre portforbud for alle dyrehold med fugl i kommunene Stavanger, Kvitsøy, Randaberg, Sola, Sandnes (unntatt tidligere Forsand kommune), Klepp, Time og Hå i Rogaland. Fjørfeholdere i hele landet oppfordres til å ha høyt fokus på smittevern, og det bør være lav terskel for å varsle Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa i kommersielle fjørfebesetninger og hobbyfjørfehold.

Les mer om fugleinfluensa i Veterinærinstituttets statusrapport her

Les mer om portforbud og hva det innebærer på Mattilsynets sider.

Del artikkel