Fugleinfluensa forårsaker høy dødelighet blant villfugl i Norge

Denne saken er eldre enn to år

De siste ukene har det blitt observert et unormalt høyt antall syke og døde fugler flere steder langs norskekysten. Veterinærinstituttet har i mai og juni påvist høypatogen aviær influensa (HPAI) av subtype H5N5 hos havørn, ravn, kråke og flere måkearter i Troms og Finnmark. I Nordsjøen og langs kysten i Rogaland er det observert et høyt antall døde havsuler, og det er påvist HPAI av subtypen H5N1 hos flere av disse. I tillegg er det påvist HPAI hos villfugl i Oslo, Bergen og flere steder i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Så langt i 2021/2022-utbruddssesongen er det påvist HPAI hos 42 villfugl i Norge. Det har ikke blitt påvist HPAI i kommersielle fjørfebesetninger eller andre typer hold av fugler i fangenskap i Norge siden november 2021.

Veterinærinstituttet er bekymret med hensyn til HPAI-utbruddet blant havsuler som medfører at døde fugler driver i land i fjørfetette områder i Rogaland. Blir disse kadavrene liggende kan smitten spres videre til åtseletere, som igjen kan ta smitten med seg videre til områder med mange fjørfebesetninger.

«Veterinærinstituttet vurderer at sannsynligheten for introduksjon av HPAI-smitte fra villfugl til fjørfe- og andre fuglehold er noe forhøyet i forbindelse med utbruddet vi nå registrerer hos villfugl. Høy biosikkerhet er den viktigste enkeltfaktoren for å forebygge utbrudd hos fjørfe, derfor oppfordres alle fjørfeholdere til å ha høyt fokus på smittevern» uttaler Silje Granstad, fagansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet.

På generelt grunnlag bør man unngå å berøre syke eller døde villfugler uten beskyttelsesutstyr. Publikum oppfordres til å ta kontakt med Mattilsynet ved funn av død villfugl.

→ Last ned statusrapporten og les om Veterinærinstituttets anbefalinger her.

Del artikkel