Fra ett reisestipend til mer enn 170 vitenskapelige artikler

Det startet med et reisestipend for å studere sauesykdommer i New Zealand på slutten av 80-tallet. I dag har det norsk-new zealandske forskningssamarbeidet vokst til over 170 publiserte vitenskapelige artikler, ni doktorgrader, elleve forskerutvekslinger og bidrag til nytt EU-regelverk om algetoksiner. Hva skjedde?

-Det norsk- new zealandske forskningssamarbeidet er et resultat av faglig ambisiøse enkeltforskere som er nysgjerrige på andre kulturer og som ønsker å dele av sin kunnskap, sier Arne Flåøyen tidligere direktør for Avdeling fiskehelse ved Veterinærinstituttet. Fra 1. januar 2018 direktør for NordForsk

På slutten av 80-tallet var han veterinærstudent ved NMBU Veterinærhøgskolen og jobbet samtidig med en doktoravhandling på sykdommen alveld hos sau.

Så fikk han et reisestipend for å studere sauesykdommer i New Zealand. Det ble starten på et omfattende norsk new-zealandsk samarbeid for å studere alveld og senere også giftstoffer i alger i skjell.

Alveld hos sau

Sau med alveld.jpg
Sau med alveld, en sykdom som gir leverskade og overfølsomhet for lys, som igjen fører til alvorlige skader i huden på hodet til dyrene. Foto: Arne Flåøyen

Alveld er en sykdom gir leverskade og overfølsomhet for lys som igjen fører til alvorlige skader i huden på hodet til dyrene. Sykdommen forekommer kun hos lam som beiter på romeplanten.

Ifølge Flåøyen har forskerne trodd at saponiner i romeplanten har vært årsak til leverskadene, men årsaken til sykdommen er ennå ikke klarlagt. I New Zealand har de en sykdom som ligner på alveld.

-Selv om vi ikke klarte å finne årsaken til sykdommen har samarbeidet med forskerne i New Zealand gitt oss økt innsikt i hvordan sykdommen utvikler seg. Årsakssammenhengen viser seg å være mer kompleks enn man trodde tidligere, sier Flåøyen.

Algetoksiner

Prøvetaking av cyanobakterier fra Hartbeespoort i Sør-Afrika
Prøvetaking av cyanobakterier fra Hartbeespoort i Sør-Afrika. Hartbeespoort er en innsjø utenfor Pretoria som har årlige problemer med oppblomstring av cyanobakterier. Fra venstre: Christopher Miles (New Zealand), Dacia Correia (Mozamibique), Hezron Nonga (Tanzania) og Ingunn Samdal (Veterinærinstituttet).

Senere ble samarbeidet utvidet til å også å gjelde giftstoffer i alger. Kjemikeren Chris Miles fra New Zealand ble sentral i dette arbeidet.

Forskningssamarbeidet ga, ifølge Flåøyen, Norge og Veterinærinstituttet muligheten til å samarbeide med de beste forskningsmiljøene både i og utenfor Europa.

-Sammen med de andre deltakerne i det internasjonale skjelltoksinnettverket, har vi i løpet av få år klart å få endret EUs lovgivning omkring algetoksiner. Ved å isolere, identifisere og toksisitetsteste de relevante toksinene samt utvikle pålitelige og kostnadseffektive kjemiske analysemetoder har man fått EU til å erstatte musetesten som gullstandar for algetoksinundersøkelser til kjemiske analysemetoder. Dette har vært et meget viktig bidrag til dyrevelferds- og mattrygghetsarbeidet i Europa, sier Flåøyen.

Resultater av Norge New Zealand-samarbeidet:

Til sammen har det norsk-new zealandske forskningssamarbeidet resultert i vel 170 vitenskapelige artikler i fagfelletidsskrifter, ni doktorgrader, elleve forskningsutvekslinger og bidrag til nytt EU-regelverk på algetoksiner.

Vitenskapelige publikasjoner:

 • Vel 115 på algetoksiner/skjelltoksiner
 • 19 mykotoksiner
 • 16 mikrocystiner
 • 18 fotosensibilitet
 • 4 om andre temaer

Bidrag i 9 doktorgrader:

 • Arne Flåøyen, dr.med.vet., 1993. Studies on the aetiology and pathology of alveld with some comparisons to sporidesmin intoxication.
 • Eldri Scheie, dr.scient. 2002. The role of phylloerythrin (phytoporphyrin) in hepatogenous photosensitization of sheep.
 • Christo Botha, dr.philos., 2003. Kriempsiekte, a paretic/paralytic syndrome of small stock in South Africa: Studies on the aetiology of kriempsiekte, the toxicokinetics and dynamic effects of cotyledoside and seasonal fluctuation of cotyledoside concentration in plant material.
 • Thomas Rundberget, dr.scient., 2003. Penicillium toxins in food wasre intended for animal feed.
 • Silvio Uhlig, dr.scient, 2005.Fusarium avenaceum, Toxic metabolites, their occurence and biological effects.
 • Ingunn Samdal, dr.scient., 2005. Yessotoxin in algae and mussels – Studies on its sources, dispostition, and levels.
 • Trine Torgersen, PhD, 2008. Characterization of fatty acid esters and lipophilic algal toxins, and studies of levels and profiles in three marine species.
 • Angel Moldes-Anaya, PhD, 2011. Penitrem-induced neorological disease in Norway. Clinical cases in dogs. Neuropharmacology and tocicokinetics of penitrem A. Structural elucidation of a novel penitrem analogue.
 • Ana Stanic, PhD. 2017. Preparation of Thiol Conjugates of the Mycotoxin Deoxynivalenol and their Occurrence in Nature

Del artikkel