Første tilfelle av høypatogen fugleinfluensa påvist på Østlandet

Denne saken er eldre enn to år

I november påviste Veterinærinstituttet det aller første tilfellet av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) i Norge noensinne. Siden starten av dette utbruddet høsten 2020 har Veterinærinstituttet påvist totalt 29 tilfeller av HPAI her til lands.

De første tilfellene i Norge ble påvist i Rogaland, og deretter også fra Vestland fylke og i Agder. Det siste påviste tilfellet ble gjort på en kanadagås funnet på et jorde i Sarpsborg kommune i Viken fylke.

Dette er den første påvisningen av HPAI på Østlandet. Det er mange kommersielle høns- og kalkunbesetninger i områdene langs Oslofjorden. Det er viktig at befolkningen i området rapporterer om syk eller død fugl til Mattilsynet, og at de ikke berører fuglene. 

I Europa har det de siste ukene blitt påvist stadig flere tilfeller av HPAI, både fra ville fugler og fra fjørfebesetninger. Vårtrekket av villfugl er godt i gang, og en god del grågås og kanadagås har ankommet Norge.

Viktig med godt smittevern

Gode smittevernsrutiner i fjørfebesetninger er viktig for å forebygge eventuell smitteoverføring av høypatogen fugleinfluensa fra villfugl til fjørfe.  

Veterinærinstituttet oppfordrer dyreeiere til å følge ekstra godt med slik at en eventuell smitteintroduksjon til fjørfe blir oppdaget tidlig. På den måten kan smitte til andre besetninger kan forhindres. Produksjonsforhold som dødelighet, sykdom og vann- og fôrforbruk er viktig å fange opp tidlig i fjørfebesetninger.

Folkehelseinstituttet har vurdert risikoen for smitte til mennesker med høypatogen fugleinfluensa A (H5N8) som svært lav. Personer som håndterer mistenkte eller bekreftede tilfeller av HPAI bør imidlertid bruke beskyttelsesutstyr for å forebygge en eventuell smitte til mennesker.

Stor dødelighet blant vannfugl

Vårtrekket av gjess til Nordland og Troms forventes å øke gradvis i april måned. I år sammenfaller starten av april med påsken. For å beskytte fugler holdt i fangenskap og fjørfe mot smitte fra trekkfugl anbefaler Veterinærinstituttet derfor Mattilsynet å utvide portforbudet til også å omfatte Norland og Troms i forkant av påsken 2021.

Utbruddet i Europa har vist at det har vært en stor dødelighet blant mange ulike arter av vannfugler. Når trekkfuglene kommer er det viktig å følge med på sykdom og dødelighet blant ville fugler. Spesielt gjelder dette i områder med innsjø og kystlinje og nærhet til omliggende fjørfeproduksjon.

Her finner du en oppdatert statusrapport fra Veterinærinstituttet om situasjonen for fugleinfluensa i Norge og Europa.

Se mer info og spørsmål og svar om fugleinfluensa fra Mattilsynet. 

Mer informasjon fra Folkehelseinstituttet om påvising av fugleinfluensa hos mennesker i Russland.

Del artikkel