Forskning viser at varmt vann kan skade fisk

Denne saken er eldre enn to år

Vann på mellom 28 og 34 grader kan oppleves som smertefullt og gi risiko for skader hos fisk. Dette kommer frem i to nye forskningsartikler hvor laks er eksponert for vanntemperaturer som benyttes i termisk behandling mot lakselus.  

Artiklene er skrevet av forskere ved Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet som en del av å utrede fiskevelferdsmessige konsekvenser på oppdrag fra Mattilsynet. Artiklene viser som tidligere meddelt at vann på mellom 28 og 34 °C, som for oss mennesker er lunkent vann, kan oppleves som smertefullt og gi risiko for skader hos laks.

Stadfester tidligere meldinger

-Artiklene presenterer forskningsresultater om fiskens reaksjoner på å bli behandlet med varmt vann. Forskningen stadfester tidligere meldinger om kraftige atferdsresponser ved eksponering til det som for laksen er høye temperaturer, sier forsker Kristine Gismervik ved Veterinærinstituttet.

-Laksen reagerte øyeblikkelig på det varme vannet med å svømme hurtig rundt i karet, kollidere med karveggen og stadig bryte overflaten. De mistet raskt kroppskontrollen og allerede etter ca. to minutter mistet de likevekt, la seg på siden på karbunnen og var sannsynligvis dødsdømt, sier forsker Jonatan Nilsson ved Havforskningsinstituttet. Han presiserer at vanlig behandling av oppdrettsfisk er ca. halvt minutt.

Termisk avlusing krever ikke bruk av medikamenter og var den mest benyttede medikamentfrie metoden mot lakselus i 2018. Samtidig er det også rapportert om skader og økt dødelighet ved bruken. Forskningen ved Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet belyser fiskevelferdsmessig risiko forbundet med varmt vann, og Mattilsynet har endret forvaltningen tilpasset ny kunnskap. Se tidligere omtale Smertefullt med avlusing i varmt vann

Viktig med ny kunnskap

-Det er viktig at det framskaffes ny kunnskap av betydning for hva som er velferdsmessig bra for laksen. Det kan medføre at vi må endre hvordan vi behandler oppdrettslaks, noe som kan være utfordrende for næringen, men nødvendig av hensyn til å ivareta fisken, sier Gismervik.

Artiklene er tilgjengelig i open access journalen Veterinary and Animal Science:

  1. Sudden exposure to warm water causes instant behavioural responses indicative of nociception or pain in Atlantic salmon.
  2. Thermal injuries in Atlantic salmon in a pilot laboratory trial.

Del artikkel