Forskere fastslår: COVID-19 kom fra dyr

Et internasjonalt panel bestående av 14 anerkjente forskere mener at de vet hvordan COVID-19-pandemien oppstod, skriver amerikanske Science i dag. I følge forskerne finnes det ikke dokumentasjon som støtter spekulasjoner om at viruset har oppstått i et laboratorium.

Covid-19 er et slående eksempel på en ny folkesykdom forårsaket av et patogen fra dyr, fastslår forskergruppen, som består av blant annet Veterinærinstituttets direktør for forskning og internasjonalisering, Carlos das Neves.

 - Vår rapport har fått mye oppmerksomhet det siste døgnet, særlig i USA og Australia, sier das Neves.

- Dette markerer et vendepunkt i panelets arbeid etter halvannet år, og vil ha stor betydning for hvordan vi mennesker kan forberede oss på nye pandemier. Vi har analysert alle relevante tilgjengelige data og vurdert ulike teorier, inkludert laboratorielekkasje eller uhell, men de vitenskapelige bevisene er overveldende i retning av en zoonotisk overføring fra dyr, understreker han.  

En økende trussel mot folkehelsen

Forskningsartikkelen er publisert i journalen Proceedings of the National Academy of the USA (PNAS), og tar utgangspunkt i tilgjengelige bevis om opprinnelsen og den tidlige spredningen av COVID-19 og panelets vurderinger av disse. Forskerne gir også sine anbefalinger for å redusere virkningen av og forbedre responsen på utbrudd. 

Gruppen har vurdert hvordan viruset ble til SARS-CoV-2, et RNA-virus med sine nærmeste slektninger identifisert i flaggermus i Kina og Sørøst-Asia. Fremveksten av zoonotiske RNA-virus som SARS-CoV-2 fra dyreliv, husdyr eller vilt, er en presserende og økende trussel mot folkehelsen. 

Panelet mener at å forstå hvordan SARS-CoV-2 og andre RNA-virusutbrudd oppstår, kan gi kunnskap om hvordan man sammen kan forebygge, redusere eller reagere på fremtidige nye infeksjonssykdommer mer effektivt. Videre i artikkelen skriver forskerne: 

«Økende utbrudd de siste tiårene har vært drevet av mange faktorer, inkludert befolkningsvekst hos mennesker og husdyr kombinert med utvidede grensesnitt mellom menneske-dyr-miljø, endrede mønstre for arealbruk, klimaendringer, internasjonale reiser og global handel. Disse utbruddene har felles kjennetegn, inkludert zoonotisk smitte fra et dyrereservoarvert til mennesker, med eller uten involvering av en annen dyreoverføringsvert. Disse funksjonene fremhever viktigheten av en One Health-tilnærming for å skape relevante, gjennomførbare og implementérbare løsninger som kan forebygge, dempe og gi muligheten til å reagere raskt på fremtidige utbrudd.»

The Independent Task Force er en gruppe internasjonalt anerkjente forskere med mangfoldig disiplinær ekspertise innen mennesker, dyr og folkehelse, virologi, epidemiologi, dyrelivsbiologi, økologi og EID. Tolv medlemmer ble sammenkalt i juni 2020 som en Task Force i Lancet COVID-19 Commission. I november 2021, med tillegg av to nye ekspertmedlemmer, dannet de den uavhengige arbeidsgruppen. 

Les hele artikkelen her.

Del artikkel