Formaliserer forskningssamarbeid på én helse med kinesiske forskningsinstitusjoner

8. november signerte Veterinærinstituttet samarbeidsavtaler med to forskningsinstitusjoner i Kina. Signeringen skjedde under en delegasjonsreise til landet ledet av Landbruks- og matdepartementet. Under besøket kunngjorde statsråd Olaug Bollestad at forskningssamarbeidet støttes med en ekstrabevilgning til Veterinærinstituttet for 2020.

Målet med besøket var å styrke forskningssamarbeidet mellom Norge og Kina. Delegasjonen fra Landbruks- og matdepartementet var ledet av statsråd Bollestad. Fra Veterinærinstituttet deltok administrerende direktør Gaute Lenvik og direktør for forskning og internasjonalisering Carlos das Neves.

- De kinesiske forskningsinstitusjonene vi har signert samarbeidsavtaler med er internasjonalt anerkjent, og har vist stor interesse for å samarbeide med Veterinærinstituttet. Dette er en unik mulighet til å samarbeide om globale utfordringer som angår oss alle, uansett om vi bor i Kina eller i Norge, sier administrerende direktør Gaute Lenvik.

Veterinærinstituttet har nå inngått avtaler om vitenskapelig forskningssamarbeid både med Harbin Veterinary Research Institute (HVRI, som er en del av Chinese Academy of Agricultural Sciences), og institutt for mikrobiologi ved Chinese Academy of Sciences (IMCAS).

Under den formelle signeringen kunngjorde landbruks- og matminister Bollestad at Landbruks- og matdepartementet bevilger 2 millioner kroner til å finansiere aktiviteter under de inngåtte avtalene for 2020.

Anerkjente forskningsinstitusjoner

HVRI er det største veterinærmedisinske forskningsinstituttet i Kina, lokalisert i den nordlige provinsen Heilongjiang. HVRI er referanselaboratorium for flere dyresykdommer og har også på samme vis som Veterinærinstituttet referansefunksjoner under OIE (Verdens dyrehelseorganisasjon). HRVI har nylig innviet nye lokaler med avanserte laboratorier, inkludert biosikkerhetslaboratorier i klasse 3 og 4.

IMCAS er det største mikrobiologiske forskningsinstituttet i Kina, og har siden 2008 vært lokalisert i Vitenskapsparken nær den Olympiske byen i Beijing. Institusjonen består av fem laboratorier, der laboratorier innen mykologi, patogen mikrobiologi og immunologi er potensielle og relevante samarbeidspartnere for Veterinærinstituttet.

- Veterinærinstituttet har vært i dialog med både HVRI og IMCAS i over to år, og har identifisert flere områder der vi har felles interesser. Dette inkluderer tema som aviær influensa, antibiotikaresistens i mat og i arktiske regioner, utvikling av diagnostikk og vaksiner, mykologi og kjemiske analyser. Vi vil nå etablere to arbeidsgrupper som skal utarbeide mål og vitenskapelige samarbeidsprosjekt med de to kinesiske institusjonene som et grunnlag for framtidige samarbeid og felles vitenskapelige søknader, sier direktør for forskning og internasjonalisering Carlos das Neves.

Veterinærinstituttet har invitert ledere fra både HVRI og IMCAS til å besøke Norge i 2020.

Del artikkel