Forlenget svartid på analyser

Veterinærinstituttet gjør oppmerksom på at det må beregnes noe lengre svartid på prøver grunnet koronarestriksjoner.

Vi ber om forståelse for at svartiden kan bli noe lengre enn vanlig, grunnet den pågående koronasituasjonen.

Ta kontakt med oss ved eventuelle spørsmål.

Del artikkel