Følger av koronaviruset for Veterinærinstituttets brukere

Som beredskapsinstitutt må Veterinærinstituttet prioritere samfunnskritiske oppgaver. Vi ber derfor våre brukere om å ta kontakt og avklare alle innsendelser av prøver i forkant, med noen få unntak. Her er en oppsummering av våre prioriteringer og hvordan dette kan påvirke deg som bruker Veterinærinstituttets tjenester. 

Situasjonen landet vårt og verden for øvrig er inne i vil påvirke også Veterinærinstituttets leveranser til våre brukere. Dette selv om vi selvsagt søker å utføre alle nødvendige oppgaver så godt det lar seg gjøre. Vi ber derfor våre brukere om å ta kontakt og avklare alle innsendelser av prøver i forkant (unntatt TSE-, Salmonella- og og revens dvergbendelmark overvåkingsprogramprøver). Prøver som ikke er avtalt, vil ikke bli prioritert. 

Formål

Veterinærinstituttets hovedformål i denne situasjonen er å bidra til å redusere smittepresset av Covid-19 i samfunnet og beskytte våre medarbeidere, i henhold til oppfordringer fra helsemyndighetene og matforvaltningen. Veterinærinstituttets samfunnsoppdrag skal løses også i den gjeldende situasjonen.

Veterinærinstituttets prioriterte oppgaver under Covid-19-utbruddet er å opprettholde beredskap for oppgaver som er nødvendig for å sikre mattrygghet, matforsyning og matproduksjon. Dette gjelder: 

  • Diagnostikk/rådgivning ved mistanke om meldepliktige/listeførte sykdommer og AMR.
  • Diagnostikk/rådgivning ved matbårne utbrudd
  • Diagnostikk/rådgivning i dyrevelferdssaker
  • Diagnostikk/rådgivning i forbindelse med vesentlige sykdomsutbrudd.

Kontakt

Prøver må være avtalt på forhånd med Veterinærinstituttet eller Mattilsynet. For kontakt med Veterinærinstituttet, skal de som alt har en kontaktperson eller kontaktadresse som er innarbeidet, fortsatt bruke denne. Alle andre henvendelser går til vårt sentralbord 23 21 60 00 eller via epost til postmottak@vetinst.no og så vil de bli rutet videre til riktig mottaker.

Vi ber om forståelse for at selv om vi gjør det vi kan for å levere best mulig, er det dessverre mulig at noen prøver vil bli forsinket eller må lagres inntil videre. Prøveinnsendelser må derfor være avtalt i forkant for å bli prioritert.

Del artikkel