Fiskens livshistorie ligger i skjellene

Nok en laksesesong er i gang, og igjen trenger vi hjelp fra dere sport-/fritidsfiskerne til å ta skjellprøver av fangsten. Ingen annen prøve fra laks kan gi så mye informasjon, kombinert med enkel prøvetakning, logistikk og lagring for fremtiden.

Skjell fra laks er en svært viktig informasjonsbærer og viser fiskens livshistorie. Skjellene gjør det blant annet mulig å undersøke hvor fisken kommer fra gjennom DNA og elementanalyser, genetisk opphav og sporing av kultivert fisk..

Skjellprøveinnsamling fra all avlivet laksefisk gjør at forvaltning og forskning har tilgang på grunnleggende materialer, som er et nødvendig utgangspunkt for både forskning og forvaltning.  Derfor ønsker Veterinærinstituttet at sports- og fritidsfiskere skal sende inn skjell, men kun av avlivet fangst.

Innsamling av skjell i et utvalg av elver:

I Trondheimsfjorden har Veterinærinstituttet i år en innsamling i følgende elver:

  • Gaula
  • Orkla
  • Skauga
  • Nidelva
  • Stjørdalselva
  • Verdalselva
  • Steinkjervassdraget
  • Figga

Og i Åfjord:

  • Stordalselva og Norddalselva.

Skjellkonvolutter kan fås hvor det selges fiskekort, eller ta kontakt med ditt lokallag for informasjon om hvor man både kan hente nye konvolutter og levere inn skjellprøven av fisken lokalt ved elva.

Fiskeskjellkonvolutt bakside foto Anne Haukland, Veterinærinstituttet_20230609_131717 (2).jpg
Fiskeskjellkonvolutten viser hvor på fisken skjellprøvene skal tas. Foto: Anne Haukland, Veterinærinstituttet.

Prøver kan og sendes direkte til oss på denne adressen: Veterinærinstituttet, Postboks 4024 Angelltrøa, 7457 Trondheim

Hvordan skille rømt oppdrettslaks fra villaks?

Veterinærinstituttet har utarbeidet Salmopedia i samarbeid med NINA, Skandinavisk Naturovervåkning og Aquakompetanse. Det er et hefte som tydelig viser og beskriver forskjellene.  Du kan få et eksemplar gratis på vårt kontor i Trondheim, eller du kan bruke den digitale versjonen.

Salmopedia er en enkel håndbok for å skille villaks fra rømt oppdrettslaks. Foto: Bjørn Florø-Larsen, Veterinærinstituttet
Salmopedia er en enkel håndbok for å skille villaks fra rømt oppdrettslaks. Foto: Bjørn Florø-Larsen, Veterinærinstituttet

 

Del artikkel