Fisk som får ro blir ikke syk av laksepoxvirus

Denne saken er eldre enn to år

Laksepoxvirus gir sykdom hos fisk som utsettes for stress. Smittet fisk som får ro unngår å bli syk. Det viser smitteforsøk utført ved Veterinærinstituttet.

Erfaringer fra felt har vist at stress er avgjørende for om laksepox fører til klinisk sykdom.

Veterinærinstiututtet har undersøkt hvordan stresshormonet kortisol påvirker utfallet av infeksjon med laksepoxvirus og lyktes med å gjenskape erfaringene fra felt. Disse forsøkene inngår i prosjektet SALPOX som er finansiert av Norges Forskningsråd.

For å komme fram til kontrollerte resultater ble fisk fordelt i fire kar. Ett kar med kontrollfisk ble verken ble utsatt for smitte eller kortisol, i det andre karet ble fisken bare utsatt for kortisol, men ikke smitte, i kar tre ble fisken bare utsatt for smitte og det siste både kortisol og smittemateriale.

Tung pust og sviming

Smitteforsøkene viser at laks som ble utsatt for kortisol og virussmitte utviklet kliniske tegn på laksepox, som tungpustethet, sviming og akutt dødelighet omtrent to uker etter introduksjon av smitte. Dette ble ikke observert i de andre gruppene. Fisk som ble utsatt for smitte, men ikke kortisol, ble smittet med ikke syk.

– Funnene fra studien peker i samme retning av det vi ser i felt, nemlig at stress påvirker utfallet av en infeksjon med laksepoxvirus. I praksis vil det være fordel å unngå håndtering, eller annen aktivitet som kan uroe fisken dersom det er påvist laksepoxvirus på anlegget, sier forsker Mona Gjessing ved Veterinærinstituttet.

Forsker videre på laksens immunsystem

Hun leder også prosjektet IMMUNOPOX som nylig har fått finansiering gjennom forskningsrådets Havbruksprogram. Prosjektet skal bidra til grunnleggende kunnskap om laksens immunrespons mot laksepoxvirus og samtidig kaste lys over laksens immunsystem. Dette kan være avgjørende for blant annet vaksineutvikling mot laksepox og andre infeksjonsykdommer.

Laksepox er en gjellesykdom som har vært påvist i norsk oppdrettslaks siden 1995. Et koppevirus (Salmon gill poxvirus, eller laksepoxvirus) er satt i sammenheng med sykdommen. Dette ble karakterisert ved Veterinærinstituttet i 2015. Sykdommen kan opptre ulikt, men kan ha et dramatisk forløp med store tap i settefiskfasen. Laks i alle faser av produksjonen, fra yngel til slaktefisk kan bli rammet av laksepox.

Her kan du lese den vitenskapelige artikkelen som beskriver hvordan forskere ved Veterinærinstituttet lyktes med å fremprovosere laksepox eksperimentelt.

Del artikkel