Fant mindre muggsoppgift i økologisk korn enn i konvensjonelt dyrket korn

En rekke ulike muggsoppgifter er vanlige å finne i korn som dyrkes som mat og dyrefôr, og noen av disse kan være farlige for helsen til mennesker og dyr. En ny, omfattende studie viser at det kan være mindre av enkelte muggsoppgifter i korn som er dyrket økologisk.

Muggsoppgifter kan være en trussel for trygg mat og fôr og kan dermed også utgjøre en risiko for fremtidig matsikkerhet. Gjennom en ny studie har forskere funnet at konsentrasjonen av de viktigste muggsoppgiftene, produsert av muggsoppslektene Fusarium, Aspergillus og Penicillium, var gjennomgående under gjeldende grenseverdier i kornet, men de fant også at nivåene av gifter fra muggsoppen Fusarium var lavere i økologisk korn enn i konvensjonelt dyrket korn.

Ulike dyrkningsfaktorer påvirker

Fusarium smitter og vokser på korn i åkeren, men ulike dyrkningsfaktorer påvirker innholdet av gift i kornet. Vanlig praksis i konvensjonell korndyrking som ser ut til å disponere for mer av Fusarium-muggsoppgiftene, er dyrking av korn år etter år på samme areal i monokultur, samt bruk av kornsorter med korte strå og bruk av nitrogenrik kunstgjødsel. Gifter som produseres av muggsoppene Aspergillus og Penicillium, kan utgjøre et problem i korn som høstes og lagres fuktig. Det ble ikke funnet forskjeller mellom økologisk og konvensjonelt korn når det gjaldt nivået av disse muggsoppgiftene.

Hvordan været er gjennom vekstsesongen har stor betydning for Fusarium-muggsoppgifter i korn. Mye nedbør, spesielt under kornblomstringen og før høstingen, skaper gode forhold for muggsoppgifter, og temperaturen i vekstsesongen påvirker sammensetningen av muggsoppgiftene.

Klimaendringer kan true matsikkerheten

Aksel Bernhoft er seniorforsker i toksikologi og fôrtrygghetsansvarlig ved Veterinærinstituttet. Han har vært del av forskerteamet bak studien.

- Global oppvarming kan gjøre problemet med muggsoppgifter i korn mer utfordrende mange steder i verden, også i Norge. At mindre av kornet blir egnet som menneskemat i fremtiden og at større andel av korn med høyt innhold av muggsoppgifter vil bli brukt som dyrefôr gir grunn til bekymring. I tillegg til at dette kan true matsikkerheten, kan det ha negativ innvirkning på husdyras helse, produktivitet og produktkvalitet – spesielt i konvensjonell produksjon, sier Bernhoft.

Studien er publisert i det anerkjente tidsskriftet Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, og er basert på 84 tidligere studier som har sammenlignet innholdet av muggsoppgifter i korn dyrket økologisk og konvensjonelt. Arbeidet er et internasjonalt samarbeid mellom forskere fra en rekke institusjoner ledet av professor Carlo Leifert (Southern Cross University, Australia og Universitetet i Oslo) og forsker Juan Wang (Jiao Tong University of Shanghai, Kina). Norske deltakere i forskerteamet har vært professor Per Ole Iversen fra Universitetet i Oslo og Aksel Bernhoft fra Veterinærinstituttet.

Les hele studien her

Del artikkel