Fanger kortnebbgåsa og tester for fugleinfluensa

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har gjennomført omfattende prøvetaking i Nord-Trøndelag i forbindelse med fugleinfluensautbruddet i Europa og vårtrekket av villfugl. Prøvetakingen er gjort i samarbeid med danske forskere som i 26 år har fulgt fuglene fra Norge og opp til Svalbard. Saken inneholder video med ekspertintervju.

- Prøvetakingen er i forbindelse med overvåkningsprogrammet for fugleinfluensa som Veterinærinstituttet utfører etter bestilling fra Mattilsynet. Vi kom i kontakt med danske forskere som ringmerker kortnebbgås i Skogn i Nord-Trøndelag og fikk lov å bli med dem og ta prøver av gjessene de fanger, forteller Siri Sjurseth, forsker og fagansvarlig for fjørfe ved Veterinærinstituttet. Se hele saken i videoen under. 

Rundt 30 personer jobbet med prøvetakingen i Skogn i Nord-Trøndelag. Det var forskere fra Veterinærinstituttet og Universitetet i Århus som med god hjelp fra elever fra Skogn Folkehøgskole gjennomførte prosjektet. 

Prøvene fra Nord-Trøndelag vil være analysert på laboratoriene hos Veterinærinstituttet i løpet av de neste to ukene.

Del artikkel