Få funn av ulovlig genmodifisert materiale i Norge i 2017

Resultatene fra overvåknings- og kartleggingsprogrammet «Genmodifisering i mat, fôr og såvarer for 2017» viser funn av ulovlig innhold av genmodifisert materiale (GMO) i fem prøver av importerte mat- og fôrvarer. Det ble ikke gjort funn av ulovlig genmodifisering i såvarer.

Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for påvisning av genmodifisert materiale i mat, fôr og såvarer og har ansvar for laboratorieanalysene. Prøvene ble tatt ut i forbindelse med det årlige overvåkingsprogrammet for genmodifisering som Mattilsynet gjennomfører i samarbeid med Veterinærinstituttet.

Det ble gjort ett funn av ulovlig genmodifisert fersk, grønn papaya fra Thailand. Det ble videre gjort fire funn av ulovlig høyt innhold av EU-godkjent genmodifisert soya i soyabønner fra Thailand, tortillalefser fra USA, vegetarburger fra Malaysia og i en fôrblanding til smågnagere fra Nederland.

Totalt ble det analysert 158 prøver i programmet. GMO ble påvist i 69 (44 %) av disse prøvene. Programmet omfatter også tilsyn med importørenes rutiner og kontroll for å hindre import av genmodifisert mat, fôr og såvarer til Norge, i form av dokumentkontroll for de prøvetatte varepartiene. Tilsynsresultatene viste at 18 av totalt 77 virksomheter i OK-programmet hadde gode nok rutiner for å forhindre import av genmodifiserte produkter.

Her kan du laste ned rapporten.

Del artikkel