Endringer i IPN-viruset gjør fisken mer utsatt for sykdom

Smitteforsøk med IPN-virus fra 2018 viser at QTL-fisk ikke lenger er like beskyttet mot IPN. Det viser undersøkelser gjennomført av Veterinærinstituttet.

Infeksiøs pankreasnekrose (IPN) er en sykdom på laksefisk som lenge var et stort problem i norsk fiskeoppdrett. Antall utbrudd med IPN er betydelig redusert siden oppdrettsnæringen for ca. 10 år siden begynte å ta i bruk genmarkører (QTL) for IPN-resistent laks, i tillegg til at fokuset på biosikkerhet og sanering av «husstammer» av IPN-virus i settefiskanleggene økte.

Hissige utbrudd

I løpet av de siste par årene har det imidlertid blitt meldt om til dels hissige IPN-utbrudd fra ulike aktører i næringen.

–Dersom IPN er på vei tilbake, vil det kunne få store konsekvenser for næringen. Veterinærinstituttet har i den forbindelse gjennomført studier for å undersøke om det kan ha oppstått genetiske forandringer i IPN-viruset som gjør det mer patogent i QTL-fisken, sier forsker Irene Ørpetveit ved Veterinærinstituttet.

Genforandring hos viruset

I 2018 og 2019 ble prøver fra flere settefisk- og matfiskanlegg med QTL-fisk som opplevde IPN-utbrudd samlet inn, og tilstedeværelse av IPN-virus ble bekreftet. IPN-virusets kappeprotein, VP2, spiller en viktig rolle for virusets evne til å infisere vertsceller. Endringer i VP2 kan gjøre viruset bedre i stand til å tilpasse seg endringer i verten. Genet for VP2 ble derfor sekvensert og sammenlignet med tilsvarende gensekvenser fra IPN-virus fra midten av 2000-tallet, før bruken av QTL-fisk var utbredt. Resultatet viser at IPN-virus som forårsaker sykdom hos QTL-fisk er forskjellig fra feltisolater som forårsaket IPN på 2000-tallet, både på nukleotid- og aminosyrenivå.

Høyere dødelighet med 2018-viruset

Virusets evne til å fremkalle sykdom (virulens) ble undersøkt i et smitteforsøk med yngel fra ulike familier. Fisken ble smittet enten med virus fra 2018 eller et eldre IPN-virus-isolat. Smitteforsøket ble gjort i samarbeid med Benchmark Genetics, et avlsselskap for atlantisk laks og produsent av QTL-IPN rogn.

Resultatet viste mye høyere kumulativ dødelighet (>75 %) på fisk som var smittet med virusisolatet fra 2018 sammenlignet med fisk som var smittet med det eldre isolatet (ca 30 %). Dette tyder på at virusisolatet fra 2018 er mer virulent, iallfall for yngel.

Benchmark Genetics arbeider for tiden med å kartlegge hvilke familier den døde og overlevende fisk tilhørte. Det gjenstår fremdeles mye arbeid for å avgjøre utbredelse og betydning av denne virusvarianten, og Veterinærinstituttet vil samarbeide med Mattilsynet og næringen for å utrede dette.

Irene Ørpetveit

Forsker, Biosikkerhetsansvarlig
Mobilnr: +47 47604932
E-post: irene.orpetveit@vetinst.no

Del artikkel