Endring i priser for fiskediagnostikk 

Veterinærinstituttet har justert priser for diagnostikk på fisk med en generell justering på 3,5%. I tillegg blir prisen på obduksjon og histologi økt betydelig fra 1. mars. Prisen skal dermed bedre reflektere dagens reelle kostnader for Veterinærinstituttet.

Veterinærinstituttet annonserte i fjor en endring i praksis for fiskediagnostikk ved å gå over til en risikobasert overvåking. Denne prosessen har vist seg å bli mer komplisert enn forutsett, og er derfor ikke implementert ennå. Vi vil gi beskjed når løsningene er på plass.

Inntil videre kan innsendelser fortsette som tidligere. Du finner prisene våre her, og justerte priser vil være synlig og tre i kraft fra 1. mars.

Om noen har spørsmål vedrørende endringene, ta kontakt med seksjonsleder Geir Bornø på e-post geir.borno@vetinst.no

Del artikkel