Én helse på NIBIO-konferansen 2018

Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet holder felles innlegg på NIBIO-konferansen 2018 om hvordan helsen til dyr og mennesker påvirker hverandre.

-NIBIO-konferansen er mat- og landbruksforskningens viktigste arena i 2018. Her får du sammenhengen mellom de ulike fagområdene, sier Gaute Lenvik administrerende direktør ved Veterinærinstituttet.

Sammen med Line Vold, avdelingsdirektør for smitte fra mat, vann og dyr ved Folkehelseinstituttet, skal han holde innlegget «Mattrygghet med fokus på plante- og dyrehelse, utviklingstrekk og trusler»

NIBIO-konferansen 2018 arrangeres på Hellerudsletta 13.-14. februar. NIBIO har laget programmet i samarbeid med Nofima, Veterinærinstituttet og Ruralis (tidl. Bygdeforskning).

Temaet for årets konferanse er mat, miljø og muligheter i norsk landbruk. Det vil bli satt fokus på følgende spørsmål: 

  • Hvordan kan ny teknologi gi nye muligheter i landbruket?
  • Hvordan kan vi drive bærekraftig matproduksjon i Norge i framtida?
  • Hvordan kan landbruk bli en bærende og nyskapende kraft i næring og samfunn?

Konferansen går over to dager og har fellessesjoner og parallelle sesjoner med faglige innlegg om ulike tema. I tillegg blir det en egen posterutstilling og muligheter for samtaler og nettverksbygging. 

Gaute Lenvik skal holde innlegg i plenumssesjon den første dagen. Andre foredragsholdere fra Veterinærinstituttet:

  • Hege Divon, som skal presentere «Mykotoksiner - i grensesnittet om mellom mattrygghet og matsikkerhet»
  • Taran Skjerdal som skal holde innlegget «Er trygg mat typisk norsk?».

I tillegg har vi to delte innlegg:

  • Carl Andreas Grøntvedt deler en presentasjon med Petter Elstrøm fra Folkehelseinstituttet om utfordringer for folkehelsa utfra samfunnsøkonomiske vurdering av tiltak mot MRSA i svinebesetninger 
  • Kristian Ellingsen Dalskau skal innlede om god dyrevelferd er et godt argument for norskprodusert mat i innlegget «Dyrevelferd som salgsargument» som han vil dele med en næringslivsrepresentant

Les mer og meld deg på NIBIO-konferansen 2018.

Del artikkel