En gledens dag i nord

Det ble en dag preget av glede og stolthet når statssekretær Widar Skogan i Landbruks- og matdepartementet åpnet Veterinærinstituttets nybygg i Tromsø. Åpningen markerer samtidig at instituttet nå er samlokalisert med forskningsinstituttet Norsk institutt for bioøkonomi på Holt i ishavsbyen.

-Gratulerer med dagen, det er en stor ære å få erklære Veterinærinstituttets nye obduksjonssal åpnet og markere flyttingen hit til Holt. Dette er en fantastisk dag for Tromsø, for Nord-Norge og for Norge, og for det viktige arbeidet som skal skje her, sa statssekretæren.

Statssekretæren vektla betydningen av å få et samlet landbruksforskningsmiljø i Tromsø, noe han selv har jobbet for i ulike politiske roller over flere år. Kompetanse om helsestatus, sykdomstrusler og introdusert arter i de sårbare nordområdene og på Svalbard er viktig for forvaltning og næringsutvikling i nord. Han viste også til økt økonomisk aktivitet knyttet til reiseliv, transport og andre næringer og utfordringene klimaendringene representerer, særlig for reinhelse og for matproduksjon i nordområdene.

Styrker én helse

-Slik sikrer vi bedre og tydeligere aktører i arbeidet med dyrehelse, plantehelse, miljø og folkehelse i nordområdene. Det vil styrke Én helse-aspektet, og synligjøre at helse for dyr, mennesker og miljø henger tett sammen.

Styreleder Hanne Maren Blåfjelldal takket statssekretæren for en rask prosess og politisk vilje. Da styret i sin strategi i 2019 identifiserte et nybygg i Tromsø både som nødvendig og ønskelig, var det også noe styret anså som umulig å få realisert innenfor eget budsjett. 

-Uten stor politisk vilje og handlekraft ville vi ikke stått her i dag. Det var derfor svært gledelig at denne bevilgningen kom i revidert nasjonalbudsjett i fjor, sa styrelederen som også takket Veterinærinstituttets Arne Schie og Karin Elisabeth Holmgren for innsats for å få til dette bygget.

Skrev samarbeidsavtale

Samhandlingen med Universitetet i Tromsø, NIBIO og øvrige kunnskapsmiljøer i nord blir også avgjørende for å lykkes med Veterinærinstituttets satsing i nord. Rektor Anne Husebekk ved Universitetet i Tromsø, Norge arktiske universitet underskrev sammen med adm. dir. Gaute Lenvik en ny samarbeidsavtale som grunnlag for å videreutvikle synergier innen områder som bærekraftige økosystemer, Én helse, og forebyggende beredskap.

-Gratulerer med nytt bygg. Jeg er glad for å ha et slikt samarbeid, særlig siden veterinærmedisin er det faget som Universitetet selv mangler. Jeg gleder meg til å jobbe videre med denne avtalen, sa rektor Husebekk.

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker kalte åpningen for en stor milepæl og byggeprosessen for noe nær en norgesrekord i rask byggeprosess.

-Vi takker!

-Vi takker for dette fantastiske bygget. De nye fasilitetene gir store muligheter for å jobbe profesjonelt og moderne med forskning, diagnostikk og beredskap, sa Ingebjørg Helena Nymo på vegne av medarbeiderne i Tromsø. Hun holdt et faglig foredrag om reinhelse og nye utfordringer, mens hennes kollega Knut Madslien innledet om én helse i nord.

Med moderne fasiliteter i både Harstad og Tromsø framover vil Veterinærinstituttet bedre kunne oppfylle strategiske mål for Nord-Norge jamfør instituttets strategi for 2020-2023. Situasjonen i nordområdene og de arktiske områdene med endringene i klima, økt turisme og transport, og i tillegg en noe ubeskrevet dyrehelse i Russland, krever en tett oppfølging i forhold til kunnskap om Én helse.

Veterinærinstituttet og NIBIO blir nå samlokalisert, noe som skaper et sterkt landbruksfaglig forskningsmiljø i Tromsø. Samtidig ønsker Veterinærinstituttet å styrke forskningssamarbeidet med blant annet UiT Norges arktiske universitet, gjennom en fornyet samarbeidsavtale.

Gjestene fikk også en omvisning i de nye lokalene og høre flere gode ord fra ordføreren i Tromsø, fra Bondelaget og ikke minst fra sine nye kolleger i NIBIO.

Del artikkel