En gladmelding for norsk oppdrett

Denne saken er eldre enn to år

Salget av antibiotika til bruk i norsk akvakultur var på rekordlave 0,5 prosent av det samlede forbruket av antibiotika i Norge i 2015. Det er en halvering fra èn prosent i 2014. Dette viser Veterinærinstituttets årlige rapport om antibiotikaforbruk og utvikling antibiotikaresistens hos norske dyr og i norsk mat (NORM-VET 2015).

-Dette er en gladmelding. De nye resultatene fra NORM-VET-rapporten 2015 bør føre til at den gamle myten om stort forbruk av antibiotika i lakseoppdrett, definitivt kan gravlegges for Norges vedkommende, sier fagdirektør fiskehelse Brit Hjeltnes ved Veterinærinstituttet.

Ned 99 prosent

NORM-VET 2015 bekrefter at det benyttes svært lite antibiotika i norsk fiskeoppdrett. Salget av veterinære antibiotika til terapeutisk bruk i norsk akvakultur var i 2015 på 273 kg aktiv substans. Siden 1987 repreenterer dette en nedgang på 99 prosent. Til sammenligning var salget til landdyr samme år på 5850 kilo aktiv substans mens humansiden er ni ganger større enn dette igjen.

I Norge i motsetning til andre land er det humansiden som er storforbruker av antibiotika. Fisk og landdyr står kun for en tiendedel av alt innkjøp av antibiotika i Norge. Forbruket av antibiotika er en viktig indikator for forekomsten av antibiotikaresistens.

Bedre bruk

En blir også stadig flinkere til å bruke antibiotika riktig også innen akvakultur. I de siste årene har andelen bredspektret antibiotika gått ned til fordel for smalspektret antibiotika som er mer treffsikker. Det bidrar til å hindre utvikling av multiresistente bakterier.

Siden 1993 har andelen av smalspektrede penicillinpreparater til fisk og landdyr økt fra 19 prosent i 1993 til 59 prosent i 2015.

NORM-VET-rapporten lages årlig av Veterinærinstituttet på oppdrag fra Mattilsynet og i henhold til regelverk fra EU. Årets utgave ble i dag overlevert fra Veterinærinstituttet ved assisterende direktør Tore Tollersrud til Mattilsynet ved administrerende direktør Harald Gjein.

Kontaktpersoner:
Fagdirektør fiskehelse Brit Hjeltnes, mobil 918 89 376, epost: brit hjeltnes@vetinst.no
Kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas, mobil 920 80 877, epost: asle.haukaas@vetinst.no

Om Veterinærinstituttet:

Veterinærinstituttet er Norges ledende kunnskapsleverandør for nasjonal beredskap innen fiskehelse, dyrehelse, dyrevelferd og fôr- og mattrygghet. Instituttet bidrar til å avdekke og avverge helsetrusler felles for dyr og mennesker («én helse»). Veterinærinstituttet ble etablert i 1891 og har i dag 340 ansatte fordelt på seks byer. Vi bistår myndigheter og næringsliv om å utvikle bærekraftig bioøkonomi i Norge. 

Del artikkel