Eldgamle virus kan bidra i kampen mot antibiotikaresistens

Mennesker, dyr, miljøet og verdensøkonomien trues av antibiotikaresistens. Veterinærinstituttet har bidratt i en rapport om bakteriofager som mulig alternativ til antibiotika. Rapporten ble overlevert statsminister Erna Solberg tirsdag 6. april.

Bakteriofager er virus som gjennom mer enn tre milliarder år har spesialisert seg på å infisere, drepe og holde bakterier under kontroll. Noen av dem dreper så effektivt at de kan brukes målrettet i stedet for, eller i kombinasjon med, antibiotika. Norsk satsing på bakteriofager, som alternativ eller supplement til antibiotika, kan bli et bidrag til å løse den globale utfordringen med resistente bakterier.

Må utvikle nye verktøy

-Vi må kontinuerlig arbeide for å utvikle ny kunnskap og nye verktøy som supplement til antibiotika for å være i forkant og forebygge mot alvorlige sykdommer. Bakteriofager kan være et slikt supplement eller en løsning når andre muligheter svikter, spesielt for å kontrollere bakterieutfordringer og redusere bruken av antibiotika, sier adm. dir. Gaute Lenvik ved Veterinærinstituttet.

Svar på oppfordring fra statsministeren

Sommeren 2020 møtte statsminister Erna Solberg en rekke toppnavn innen helse, forskning og samfunnsliv i Lofoten for å snakke om mulighetene knyttet til bruk av bakteriofager i den globale kampen mot antibiotikaresistens. Møtet i Lofoten endte med en oppfordring fra statsministeren om å sette ned en arbeidsgruppe som kunne gi råd om hvordan bakteriofager raskest mulig kunne tas i bruk i kampen mot antibiotikaresistens. I dag - et halvt år etter - er rapporten fra arbeidsgruppen overlevert til statsministeren.

Lofotselskapene STIM og ACD Pharma har bygget opp en verdensledende kompetanse på feltet og en teknologiplattform som kan vise seg å bli avgjørende i responsen mot det FN definerer som en av verdens største folkehelseutfordringer.

Veterinærinstituttet med i arbeidsgruppe

I rapporten beskriver arbeidsgruppen at problemet med antibiotikaresistens må løses i et «Én helse»-perspektiv på tvers av landegrenser og sektorer. Antibiotikaforbruket globalt må reduseres, det må utvikles flere og bedre vaksiner og det må utvikles nye behandlingsalternativer mot skadelige bakterier. Her kommer den norske satsingen på bakteriofager inn.

Arbeidsgruppen har vært ledet av professor emeritus dr. med  Lars Vorland (UiT), som i tillegg til forskningsdirektør i ACD Pharma, Hans Petter Kleppen, har hatt med seg følgende deltakere:

  • Anita Schumacher, adm. dir., Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)
  • Karita Bekkemellem, adm. dir., LMI
  • Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær, Kreftforeningen
  • Gaute Lenvik, adm. dir., Veterinærinstituttet
  • Anne Husebekk, rektor, UiT Norges arktiske universitet (UiT)
  • Gunnar Skov Simonsen, professor, UiT og UNN
  • Jim-Roger Nordly, adm. dir. STIM AS

Her kan du lese rapporten

Gode erfaringer og mange muligheter

Bakteriofager har en rekke bruksområder innen blant annet humanmedisin, veterinærmedisin, akvakultur, agrikultur og næringsmiddelproduksjon.

Rapporten peker ikke bare på de de faglige og medisinske argumentene for en satsing på bakteriofager, men også på de næringspolitiske. Helsenæringen har potensiale til å bli en av Norges mest vekstkraftige og produktive næringer i årene som kommer. Bakteriofagsatsingen i Lofoten kan bli en viktig del av den veksten, for STIM og ACD Pharma er allerede i gang med byggingen av det som skal bli verdens første legemiddelgodkjente bakteriofagfabrikk.

Del artikkel