Ekspertgruppe ser ubetydelig covid-19-risiko knyttet til akvatiske matdyr

Denne saken er eldre enn to år

Veterinærinstituttet har bidratt til en samlet ekspertuttalelse angående covid-19 og fisk og andre matdyr som lever i vann.

En artikkel om temaet er utarbeidet på initiativ fra The Food and Agriculture Organization (FAO) som svar på behovet for klar kommunikasjon angående covid-19 og bekymring for potensiell forurensning av akvatiske dyr brukt som mat. Avdelingsdirektør Edgar Brun ved Veterinærinstituttet har deltatt som norsk representant.

Koronavirus rapporteres bare å infisere pattedyr. Foreløpig er det ingen holdepunkter som tyder på at viruset SARS-CoV-2, som forårsaker covid-19, kan smitte vannlevende matdyr (fisk, krepsdyr, bløtdyr, amfibier). Derfor spiller ikke disse dyrene en epidemiologisk rolle i å spre covid-19 til mennesker.

Akvatiske matdyr og deres produkter, som alle andre overflater, kan potensielt bli forurenset med SARS-CoV-2, spesielt når de håndteres av mennesker som er smittet med viruset. Likevel, med riktig mathåndtering og hygiene, bør sannsynligheten for forurensning av vannlevende dyr eller deres produkter med SARS-CoV-2 være ubetydelig.

Artikkelen er publisert på siden til Asian Fishery Organization.

Lenke til en annen FAO- artikkel om temaet.

Del artikkel